Buitengewone Algemene vergadering

BAV

Graag nodigen we u uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Oikocredit-be cvso ter goedkeuring van de plannen om een nieuw kapitaalwervingsmodel voor Oikocredit in België in te voeren.

Een eerste zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering wordt gepland op vrijdag 24 november om 9 uur bij notariskantoor Berquin te Brussel. Deze zitting kan slechts rechtsgeldig doorgaan wanneer minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal er vertegenwoordigd is. Daar de ervaring ons leert dat dit praktisch niet haalbaar is met zo veel aandeelhouders, zal deze eerste zitting meer dan waarschijnlijk niet rechtsgeldig kunnen doorgaan. 
Daarom zal een tweede zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering, waar dit quorum niet meer nodig is, plaatsvinden op zaterdag 9 december om 9u30 in het Hermes 3 gebouw van Odisee (Warmoesberg 43, 1000 Brussel). Bereikbaarheid >
We sluiten de vergadering af met een receptie. 

U bent vanaf 9u30 welkom voor registratie en ontvangst met koffie. Om 10u00 start de buitengewone algemene vergadering. 

Agenda 

09:30 - 10:00 Registratie en ontvangst met koffie

10:00 Algemene vergadering

 1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 2. Kennisname van het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 3. Voorstel om, in het kader van de voorgenomen ontbinding en vereffening van de Vennootschap, participaties die per 1 januari 2024 door de Vennootschap worden gehouden in de coöperatie naar Nederlands recht Oikocredit, EDCS U.A. (“Oikocredit Internationaal”) uit te keren aan de aandeelhouders van de Vennootschap volgens een formule op basis van hun aandelenbezit in de Vennootschap.
 4. Ontbinding van de Vennootschap.
 5. Kennisname van het ontslag van de bestuurders en toekenning van bijzondere machten aan de leden van het ontslagnemende bestuursorgaan met het oog op het opstellen van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op de dag van de ontbinding van de Vennootschap.
 6. Benoeming van de vereffenaar – Onbezoldigd mandaat.
 7. Vaststelling van de machten van de vereffenaar.
 8. Verlenging van het nieuwe boekjaar dat een aanvang zal nemen op de dag na de beslissing tot ontbinding van de Vennootschap, teneinde het te laten eindigen op 31 december 2024.
 9. Aanname van een aangepaste tekst van de statuten rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de Vennootschap zich bevindt.
 10. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
 11. Volmacht voor de formaliteiten.

De documenten bij de agenda vindt u in de rechterkolom van deze pagina. 

Schrijf nu in of  Geef volmacht

Mocht u nog vragen hebben bij het verloop van de Algemene Vergadering, aarzel dan zeker niet ons te contacteren. Dat kan via mail naar be@oikocredit.be of telefonisch op 02 213 04 31. Indien nodig zal uw vraag worden doorgestuurd naar onze directeur, de voorzitter of een van onze bestuurders, die u de gewenste antwoorden en feedback zal kunnen geven.