Inschrijvingsformulier BAV 2023

Vul dit inschrijvingsformulier tegen 6 december in, als u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 9 december 2023. 

Wenst u een volmacht te geven, dan kan u het online volmachtformulier invullen. U kan er eveneens uw steminstructies aanduiden.

Mijn gegevens
Enkel in te vullen als u een organisatie vertegenwoordigt die aandeelhouder is bij Oikocredit België
Wilt u ons graag iets meedelen? Komen uw partner en/of kinderen ook mee? Gelieve dat hier te melden.