Café Feminino: koffie voor emancipatie

Café Feminino: koffie voor emancipatie

CPFAM-BR-09 - SDG 5 - égalité entre les sexes.jpg

Vânia Lucia Pereira da Silva, vice-voorzitster van de coöperatie Coopfam, in Brazilië, en producente van Café Feminino

In 2018 lanceerde onze lokale partner COOPFAM, een koffie coöperatie in Brazilië, een nieuw product: Café Feminino. 10% van de opbrengst van deze biologische en fair trade koffie gaat naar het emancipatorisch project “Mobi”.

Vânia Lucia Pereira da Silva (44) is vice-voorzitter van Coopfam, producente van ‘Café Feminino’ en een van de bezielers van het Mobi-project.

“Ik ben opgegroeid in de koffieteelt, mijn vader was ook al koffieproducent. Zelf ben ik 15 jaar geleden begonnen met de teelt van biologische koffie, uit zorg voor de gezondheid van mijn familië. Eerst kende ik helemaal niets af van biologische teelt maar Coopfam is mij ter hulp gekomen.”

Vânia zet haar schouders onder het emancipatorisch project Mobi sinds 2006. Mede omwille van haar inzet binnen dit project werd ze ook verkozen als lid van het managementteam van Coopfam.  Na een vormingsperiode is ze in januari 2016 uitgenodigd om vice-voorzitster van de coöperatie te worden.

Coopfam moedigt tegenwoordig vrouwen sterk aan om nieuwe koffievelden aan te planten, onder meer door hen hiervoor premies toe te kennen. De koffie die hier - uitsluitend door vrouwen - geteeld wordt, komt op de markt als ‘Café Feminino’, met een verkoopprijs die 10% hoger ligt dan de gewone prijs van biologische koffie. Deze 10% meerprijs komt rechtstreeks ten goede aan het Mobi-project. Met deze meerprijs kunnen de vrouwen investeren in productdiversificatie (bijvoorbeeld rozenteelt), wat hen bijkomende inkomsten bezorgt tussen de jaarlijkse koffieoogsten in.

“De vrouwen die deel uitmaken van de Mobi groep willen meer dan voor hun kinderen en huis zorgen. Ze willen een rol in de productie spelen en hun stem laten horen op internationaal vlak.” vertelt Vânia ons nog. ‘Mede daarom heb ik me kandidaat gesteld voor een zitje in het managementteam. Ook al hadden sommigen het er in het begin moeilijk mee dat een vrouw lid werd van het management.’

Haar man, Sebastião Oliveria da Silva, voegt eraan toe: “Ik ben zeer trots op haar, en op het feit dat ze deel uitmaakt van het management. We kunnen op hetzelfde niveau samenwerken en onze gemeenschappelijke doelstellingen nastreven.”

Waarom is het zo belangrijk om gericht met vrouwen te werken in de koffieplantages?

Vânia: “Ik denk dat de vrouwen in de rurale gebieden er een waardegevoel en trots aan overhouden. Café Feminino biedt vrouwen de gelegenheid om zelf een leefbaar inkomen te verwerven. Velen van onze jongeren en van onze vrouwen trekken naar de stad om daar werk te vinden en zelfstandig te worden. Ik beschouw Café Feminino en de vrouwenemancipatie in het algemeen als een belangrijke manier om de rurale exodus van vrouwen een halt toe te roepen.”

Waarom is het belangrijk dat vrouwen deel uitmaken van het management team van de coöperatie?  

“Vrouwen participeren volwaardig in het productieproces van de koffie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ze ook volwaardig deelnemen in de beslissingsprocessen van de coöperatie. 

« terug