Verslag over het eerste kwartaal van 2024: nieuwe mijlpaal voor de portefeuille ontwikkelingsfinanciering

Verslag over het eerste kwartaal van 2024: nieuwe mijlpaal voor de portefeuille ontwikkelingsfinanciering

Feiten en cijfers.PNG27 mei 2024

Vier keer per jaar publiceert Oikocredit de belangrijkste feiten en cijfers over het voorgaande kwartaal. Hierin bieden we onze investeerders en anderen extra achtergrondinformatie over de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2024.

Uitvoering van onze strategie 2022-2026

In het eerste kwartaal van het jaar groeide onze gemeenschapsgerichte ontwikkelingsfinanciering - een belangrijke pijler van onze strategie 2022-2026 - verder tot € 66,0 miljoen. We willen met dit onderdeel van onze investeringen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht op de lange termijn in gemeenschappen met lage inkomens. Dit doen we via steun aan innovatieve projecten met een grote impact op het gebied van onderwijs, huisvesting, water en sanitaire voorzieningen, infrastructuur en klimaatmaatregelen.

Het totale uitstaande krediet en eigen vermogen bleef ook op niveau en steeg naar € 1.136 miljoen - het hoogste totaalbedrag aan ontwikkelingsfinanciering van de coöperatie ooit.

In het eerste kwartaal publiceerden we de resultaten van ons derde Client Self-Perception Survey. Het meest recente onderzoeksrapport is het resultaat van de antwoorden van bijna 41.000 klanten op onze digitale vragenlijst over belangrijke veranderingen in hun leven in de afgelopen 12 maanden. Meer dan driekwart van de deelnemers is vrouw. Voor het onderzoek werd samengewerkt met 34 partnerorganisaties op het gebied van financiële dienstverlening in negen talen in 15 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste klanten tevreden zijn over de bijdrage van onze partners aan hun welzijn. De meeste klanten lieten ons weten dat hun inkomen was verbeterd en dat zij meer geld hadden gespaard, hoewel het extreme weer het inkomen van veel klanten had verstoord.

De resultaten van het onderzoek zijn zeer waardevol. Ze zorgen ervoor dat de prioriteiten van eindklanten centraal blijven staan in ons werk, informeren ons bij onze besluitvorming en capaciteitsopbouw en helpen partners bij het aanpassen van hun producten en diensten om klanten nog beter van dienst te zijn. Ondertussen zijn we samen met onze partners begonnen aan het vierde jaarlijkse onderzoek.

Oikocredits ondersteuning, capaciteitsopbouw en actieplanning vergroten de duurzame bijdrage van onze partners aan het leven van mensen met een laag inkomen. Meer dan een derde van onze actieve partners heeft hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in het afgelopen kwartaal verbeterd, waarbij vooral onze partners op het gebied van inclusieve financiering en hernieuwbare energie sterk presteerden. De overgrote meerderheid van de nieuwe investeringen die we in het eerste kwartaal goedkeurden, waren van partners met een 'sterke' of 'uitstekende' beoordeling op onze ESG- scorekaart.

Onze strategie is erop gericht om verbindingen te bevorderen en onze wereldwijde investeerdersbeweging te stimuleren. In het eerste kwartaal organiseerden we ons vierde Oikocredit Live webinar voor leden, investeerders en anderen, met de titel 'Unlocking Social Equity through Financial Inclusion'.

Hoewel het opbouwen van onze beweging ook tot doel heeft om het kapitaal dat onze leden en investeerders ons toevertrouwen te verhogen, daalde het kapitaal van leden en investeerders in het afgelopen kwartaal tot € 990 miljoen. Hiermee werd de recente trend van netto terugkopen verdergezet.
In België hebben onze leden en investeerders vanaf het begin van het jaar net als de meeste van onze andere belangrijkste instroomlanden de overstap gemaakt naar ons nieuwe kapitaalwervingsmodel, waarbij hun aandelen en van aandelen afgeleide beleggingsproducten zijn vervangen door participaties.

En sinds maart zijn onze marketing- en kapitaalwervingsinspanningen geïntensiveerd, met de eerste positieve signalen in Zwitserland. Ook in Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland zijn onze activiteiten en zichtbaarheid op evenementen toegenomen.

Als strategische partner van de Global Alliance for Banking on Values (GABV) hebben we in februari 2024 de verklaring van de GABV over vrede onderschreven, waarin geweld wordt veroordeeld en er bij de belangrijkste financiële instellingen op wordt aangedrongen om zich terug te trekken uit de internationale wapenindustrie.

Ontwikkeling van de portefeuille en financiële prestaties

Zoals hierboven vermeld, bleef het totale uitstaande krediet en eigen vermogen van Oikocredit in het eerste kwartaal groeien, van € 1.084,7 miljoen eind 2023 tot € 1.136,1 miljoen, waarmee voor het eerst de grens van € 1.100 miljoen werd overschreden.
De stijging was het gevolg van een groot aantal nieuwe betalingen en van wisselkoerswinsten. Gemeenschapsgerichte projecten waren goed voor € 66,0 miljoen van de portefeuille, tegenover € 57,3 miljoen in het vierde kwartaal van 2023.

Er was een nettoverlies van € 2,6 miljoen gedurende het kwartaal. Dit is iets minder dan het verlies van € 3,0 miljoen in het voorgaande kwartaal. De oplopende kredietvoorzieningen waren de belangrijkste oorzaak van het negatieve resultaat.

De kwaliteit van de portefeuille wordt gemeten aan de hand van de PAR 90 ratio. De PAR 90 (het percentage Oikocredit-leningen waarvan de terugbetaling ten minste 90 dagen achterstallig is) steeg van 5,8% naar 6,3% en dit is boven de doelstelling van 6%. De terugbetalingsproblemen van de partners van Oikocredit van partners in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied waren de belangrijkste oorzaak. 

Het bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal bedroeg € 16,7 miljoen. Zoals hierboven vermeld, daalde het leden- en investeerderskapitaal van € 1.000,8 miljoen eind 2023 naar € 990,0 miljoen, omdat er meer werd teruggekocht dan er instroomde. De intrinsieke waarde (NAV) per participatie is gestegen van € 214,03 naar € 214,39. Dit komt door de stijgende marktwaarde van onze leden- en investeringskapitaalwaarde en de algemene reserve.

De operationele kosten als percentage van de totale activa bleven onder controle en daalden van 3,9% naar 3,5%. Gewoonlijk zijn de kosten in de eerste helft van het jaar lager dan in de tweede helft. De netto-liquiditeit daalde opnieuw van 11,3% naar 8,7% van de totale activa, als gevolg van de groei van de ontwikkelingsportefeuille en de terugkopen van participaties, maar bleef binnen onze drempel voor de liquiditeitsratio.

Vooruitzichten voor de toekomst

We kijken ernaar uit om in het tweede kwartaal meer marketingcampagnes te lanceren in onze belangrijkste instroomlanden. Ook zal Oikocredit de groei en kwaliteit van de krediet- en aandelenportefeuille met de nodige zorg blijven beheren en tegelijkertijd streven naar ondersteuning van meer gemeenschapsgerichte projecten, waarvoor we al verschillende veelbelovende vooruitzichten in de pijplijn hebben.

Meer informatie over het eerste kwartaal van 2024 is beschikbaar op Feiten en cijfers Oikocredit - Oikocredit België

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit in Q1-2024 (PDF)3,4 MBapplication/pdfdownload

« Terug