Bankkosten voor niet-EU-banken en kleine aanpassingen: Oikocredit wijzigt de participatievoorwaarden

Bankkosten voor niet-EU-banken en kleine aanpassingen: Oikocredit wijzigt de participatievoorwaarden

participatievoorwaarden.png02 mei 2024

Oikocredit wijzigt de voorwaarden die van toepassing zijn op het verkrijgen, houden en terugkopen van participaties in de coöperatie. De wijzigingen worden van kracht op 1 juni 2024. De aangepaste participatievoorwaarden gelden zowel voor bestaande participaties als voor uitgifteverzoeken voor participaties die in mei 2024 worden ingediend.

Bankkosten voor niet-EU-banken: aanpassing van het dividendbetalingsproces

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het dividendbetalingsproces, dat plaatsvindt na de jaarlijkse Algemene Vergadering die we elk jaar in juni houden. Deze wijziging heeft voornamelijk gevolgen voor participanten die participaties houden in Amerikaanse dollars, Canadese dollars of Britse ponden.

Volgens de huidige participatievoorwaarden moet Oikocredit dividenden in cash uitbetalen als het dividend de drempel van 1 euro, 1 Amerikaanse dollar, 1 Zwitserse frank, 1 Canadese dollar, 1 Brits pond of 10 Zweedse kronen overschrijdt, en u gekozen hebt voor uitbetaling van uw dividend in cash.

Transactiekosten van dividendbetalingen binnen de Europese Unie zijn gewoonlijk minder dan 1 euro. Transactiekosten van dividendbetalingen aan participanten buiten de Europese Unie kunnen echter aanzienlijk zijn en groter dan het dividend. Oikocredit neemt de transactiekosten die haar eigen bank in rekening brengt voor haar rekening, terwijl de participant de eventuele transactiekosten van zijn eigen bank betaalt. De transactiekosten die de banken van de participanten in rekening brengen, verschillen per bank.

Daarom hebben we besloten dat, als een dividend de van toepassing zijnde transactiekosten niet dekt, het dividend automatisch wordt geherinvesteerd. Hiervoor moeten we de formulering van de participatievoorwaarden onder 8.5 aanpassen.

Wanneer de aangepaste voorwaarden op 1 juni 2024 van kracht worden, zal Oikocredit de dividenden van participanten herinvesteren indien deze minder bedragen dan de van toepassing zijnde transactiekosten.

Andere kleine aanpassingen aan de voorwaarden

We brengen andere kleine wijzigingen aan in de participatievoorwaarden:

In 4.12, in de tijdlijn voor terugkoop van participaties, verandert de zesde werkdag van de maand in de zevende, omdat in de praktijk de terugkoopbetalingen soms op de zevende werkdag worden verwerkt.

Bij 10.3 voegen we formuleringen toe om de kans op fouten met betrekking tot terugkoopverzoeken van gezamenlijke participatiehouders te verkleinen.

In het algemeen maken we de voorwaarden inclusief de bijlagen consistenter door de woorden 'investeerder' en 'houder' waar relevant te vervangen door 'participant'.

Als u vragen hebt over deze wijzigingen, kunt u contact opnemen met uw lokale team.

Meer informatie over investeren in Oikocredit vindt u op de pagina ‘Investeren’. U kunt de bijgewerkte participatievoorwaarden hier bekijken.

« Terug