Oikocredit publiceert nieuw Client Self-Perception rapport

Oikocredit publiceert nieuw Client Self-Perception rapport

EDV-ID-09.jpg20 maart 2024

Oikocredit heeft haar derde jaarlijkse Client Self-Perception rapport gepubliceerd. In samenwerking met 34 partnerorganisaties heeft Oikocredit onderzocht welke verandering hun eindklanten de afgelopen twaalf maanden hadden doorgemaakt en wat het effect van microfinanciering was. 40.966 eindklanten uit vijftien landen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben aan dit onderzoek meegedaan. Ruim drie kwart van de respondenten dit jaar was een vrouw.

De deelnemers kregen een reeks financiële en niet-financiële vragen. De vragen gingen voornamelijk over levensveranderingen met betrekking tot inkomen, bedrijfsontwikkeling, spaargelden van huishoudens, toegang tot basisvoorzieningen en het vermogen om in gezondheids- en medische behoeften te voorzien. Met behulp van interactieve, gebruiksvriendelijke software genereert de enquête een schat aan inzichten en sociale gegevens voor Oikocredit en haar partners.   

Cover photo CSPSDe belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn onder meer de tevredenheid van eindklanten over de invloed van de financiële dienstverleners van Oikocredit op hun welzijn. De meeste eindklanten zagen een verbetering in hun inkomen en spaargeld, hoewel extreem weer het inkomen van een aanzienlijk aantal had aangetast.

De bevindingen van Oikocredits onderzoek zijn meer dan alleen een verzameling van gegevens. De resultaten van het onderzoek zorgen ervoor dat de prioriteiten van Oikocredits klanten centraal blijft staan in hun werk en het helpt Oikocredit met haar besluitvorming en capaciteitsopbouw. Een beter begrip van de veranderingen die eindklanten in hun leven doormaken betekent dat Oikocredit en haar partners hun eindklanten nog beter van dienst kunnen zijn.

Op basis van de onderzoeksresultaten hebben sommige partners nieuwe producten geïntroduceerd om in te spelen op de prioriteit van klanten. Anderen hebben nieuwe niet-financiële diensten ontwikkeld, zoals opleidingen op het gebied van financiële geletterdheid, budgettering en bedrijfsbeheer. Daarnaast hebben een aantal partners de communicatie met hun eindklanten verbeterd, hun focus op de empowerment van vrouwen versterkt of zelf aanvullend onderzoek uitgevoerd. Oikocredit houdt webinars en persoonlijke workshops met de deelnemende partners over de acties die zij verder kunnen ondernemen op basis van de enquêteresultaten. 

Lees hier het volledige rapport >

« Terug