Rechtstreeks investeren in participaties van Oikocredit

Rechtstreeks investeren in participaties van Oikocredit

nieuw kapitaalwervingsmodel NL.png24 januari 2024

Oikocredit heeft het overgangsproces naar een nieuw kapitaalwervingsmodel in België afgerond. Particulieren en organisaties in België kunnen nu rechtstreeks investeren in participaties van de internationale coöperatie.

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit) heeft de overgang naar haar nieuwe kapitaalwervingsmodel in België afgerond. Investeerders kunnen nu rechtstreeks in Oikocredit investeren in de vorm van eigenvermogensinstrumenten zonder stemrechten naar Nederlands recht (in het kort: Participaties). Tot eind 2023 gebeurden investeringen via Oikocredit-be cvso. Bestaande investeringen werden automatisch overgezet naar het nieuwe model. De investeringen worden nog steeds beheerd door het Belgische kantoor in Brussel.

Nieuwe bankrekening voor investeringen in participaties

Met de invoering van het nieuwe model is er een nieuwe Belgische bankrekening voor alle investeringen in Oikocredit. 

Rekeninghouder: OIKOCREDIT EDCS U.A. 
IBAN: BE64523081516552 
BIC: TRIOBEBB

Gelieve bij de overschrijving naar de bankrekening uw investeringsnummer in de vrije mededeling te vermelden.

Om voor het eerst in Oikocredit te investeren, kunt u zich als investeerder registreren door een Mijn Oikocredit-account aan te maken (alleen voor particulieren). Organisaties kunnen een aanvraagformulier aanvragen via be@oikocredit.be. Lees voordat u actie onderneemt om in Oikocredit te investeren het Prospectus, de Participatievoorwaarden en onze pagina "Essentiële informatie", waar met name de risico's worden beschreven: Essentiële informatie

Minimale veranderingen voor investeerders

Participaties zijn in financiële zin vergelijkbaar met de aandelen in Oikocredit-be cvso. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op participaties staan beschreven in de participatievoorwaarden, de statuten en het prospectus van Oikocredit. Deze documenten zijn toegankelijk via de volgende link: www.oikocredit.be/essentiële-infomatie.
Verder is er niets veranderd met betrekking tot de contactgegevens in België, het risicoprofiel van een investering of dividendbepalingen. Het belangrijkste is dat de missie die een investering ondersteunt dezelfde blijft. Het Belgische kantoor van Oikocredit in Brussel blijft het belangrijkste contactpunt voor investeerders in België voor alle vragen over investeren in Oikocredit.

Blijf in contact via de lokale ondersteunende vereniging in België

Investeerders in België kunnen lokaal betrokken blijven als lid van de Belgische ondersteunende vereniging: Oikocredit-be vzw. De ondersteunende vereniging zal de visie en missie van Oikocredit blijven promoten en uitwisseling en contact tussen investeerders blijven aanmoedigen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, waar investeerders actuele informatie over ontwikkelingen bij Oikocredit krijgen, en dus ook de kans krijgen hun mening daarover te uiten. Een vertegenwoordiger van de Belgische vzw zal daarna de mening van de Belgische investeerders vertolken op de Algemene Vergadering van Oikocredit Internationaal. Noteer dus alvast de datum van de volgende algemene vergadering van Oikocredit-be vzw in uw agenda: deze zal plaatsvinden op zaterdag 18 mei 2024 in de Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.

« Terug