Verslag van Oikocredit Live: de evolutie en impact van microfinanciering

Verslag van Oikocredit Live: de evolutie en impact van microfinanciering

Screenshot opname webinar inclusive finance.png17 januari 2024

Het Oikocredit Live-evenement van november onderzocht het potentieel van inclusieve financiering en bracht experts bijeen om de nuances en de vergaande impact van microfinanciering te belichten.

De sprekers waren Robert Lensink, hoogleraar financiën en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen; Carmen Correa, CEO van de microfinancieringsinstelling en Oikocredits partner Pro Mujer; en Caroline Mulwa, Oikocredits directeur voor Afrika.

De academische benadering van professor Robert Lensink wierp licht op het enorme potentieel en de veranderende perceptie van microfinanciering. Hij benadrukte: "Financiële inclusie heeft een duidelijke focus op individuen [...] om ervoor te zorgen dat alle segmenten van de bevolking toegang hebben tot financiële middelen," waarmee hij het belang van gepersonaliseerde financiële oplossingen onderstreepte. Zijn inzichten belichtten de evolutie van financiële inclusie en benadrukten de rol ervan in het versterken van de positie van individuen.

Microfinanciering: een pad van optimisme en realisme

Professor Lensink besprak ook de evolutie van microfinanciering, waarbij hij het aanvankelijke optimisme en de latere kritiek onderkende. Hij betoogde dat microfinanciering weliswaar niet het wondermiddel voor armoedebestrijding is geweest waarop ooit werd gehoopt, maar dat het nog steeds van grote waarde is, vooral als je kijkt naar de bredere impact en de veelzijdige financiële producten naast microkrediet.

Carmen Correa van Pro Mujer bracht de verhalen van Latijns-Amerikaanse vrouwen tot leven en onderstreepte de transformerende kracht van financiële diensten in combinatie met andere aanbiedingen. "We ondersteunen vrouwen met financiële educatie, ondernemerschapseducatie en gezondheidsdiensten," vertelde ze, waarmee ze de toewijding van Pro Mujer aan alomvattende empowerment illustreerde.

Een holistische benadering: meer dan alleen financiële transacties

Toen Carmen hier op door ging, benadrukte ze de innovatieve strategieën van Pro Mujer, zoals het gebruik van technologie om financiële toegang te democratiseren, vooral in afgelegen gebieden. "We bieden diensten en hulpmiddelen voor vrouwen die geen toegang hebben tot financiële diensten, zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien," legde ze uit, waarbij ze benadrukte hoe microfinanciering een hulpmiddel kan zijn voor gendergelijkheid en sociale verandering.

Caroline Mulwa gaf een Afrikaans perspectief en besprak de strategische aanpak van Oikocredit en de uitdagingen en successen op het continent. Caroline benadrukte de kracht van partnerschappen om de impact te vergroten. "Partnerschappen zijn van cruciaal belang bij het omgaan met de uiteenlopende behoeften en om ervoor te zorgen dat financiële oplossingen zowel relevant als toegankelijk zijn," legde ze uit. De focus op samenwerking en lokale betrokkenheid getuigt van Oikocredits inzet voor duurzame en gemeenschapsgestuurde ontwikkeling.

Een koers uitzetten voor inclusieve financiering met impact

Tijdens dit webinar werd niet alleen de complexiteit van microfinanciering ontleed, maar werden ook de successen en het potentieel ervan gevierd. In dit veranderende landschap van financiële inclusie blijft Oikocredit zich inzetten voor initiatieven die empowerment en duurzaamheid bevorderen.

Om dieper in te gaan op deze verhelderende gesprekken, kunt u hier de volledige opname van het webinar bekijken. Blijf op de hoogte van onze komende evenementen, waaronder ons volgende Oikocredit Live-evenement in maart 2024, want we blijven ons inzetten voor sociale impact door middel van investeren. Uw betrokkenheid is van vitaal belang bij het vormgeven van een meer inclusieve en rechtvaardige financiële toekomst.

Screenshot opname webinar inclusive finance

« Terug