Kwartaalbericht Q4 2022: Verdere vooruitgang

Kwartaalbericht Q4 2022: Verdere vooruitgang

Feiten en cijfers.PNG11 april 2023

Vier keer per jaar publiceert Oikocredit Internationaal kerncijfers en -feiten over het afgelopen kwartaal. Hier lees je extra achtergrondinformatie over de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2022.

Het vierde kwartaal van 2022 was voor Oikocredit de afsluiting van een bewogen jaar waarin in belangrijke opzichten goede vooruitgang is geboekt. In oktober keurde de buitengewone algemene ledenvergadering van Oikocredit Internationaal de voorgestelde wijzigingen van de statuten goed, een mijlpaal die de coöperatie in staat zal stellen het nieuwe model voor het aantrekken van kapitaal in de komende maanden te implementeren. Een andere belangrijke gebeurtenis was de verkoop van het aandelenbelang in Fusion als onderdeel van de beursgang van deze microfinancieringsinstelling op de Indiase beurs. Deze uitstap markeerde het hoogtepunt van meer dan tien jaar van ondersteuning van de groei van Fusion tot een grote en succesvolle aanbieder van financiële diensten aan meer dan 2,9 miljoen vrouwen op het platteland met een laag inkomen.

Het positieve nettoresultaat van € 13,7 miljoen in het kwartaal bracht het totale geconsolideerde resultaat van het jaar op een positief resultaat van € 8,5 miljoen.

De externe economische context bleef moeilijk, met hoge inflatie, stijgende rentetarieven en volatiele wisselkoersen. Vooral in Afrika hadden de overheden moeite met de terugbetaling van schulden in harde valuta. Verlies en schade als gevolg van het klimaat bleven wereldwijd een groeiende zorg.

Belangrijkste kwartaalcijfers

De portefeuille ontwikkelingsfinanciering is in het vierde kwartaal gedaald met 4,0%, van € 1.049,3 miljoen in het derde kwartaal tot € 1.007,2 miljoen. Toch steeg de portefeuille over het hele jaar met 1,1% (2021: € 995,9 miljoen). De uitbetalingen van leningen en eigen vermogen waren dit kwartaal minder dan voorspeld. Dit komt waarschijnlijk doordat partners in het huidige macro-economische klimaat voorzichtiger zijn met het aangaan van nieuwe leningen.

De kwaliteit van de portefeuille is in het vierde kwartaal weer verbeterd. De PAR 90 (het aantal partners met een betalingsachterstand van 90 dagen) daalde dit kwartaal van 5,0% naar 3,8%. Dit is ruim onder de streefdrempel van Oikocredit van 6%. Oikocredit heeft aan het einde van dit kwartaal 519 partners (Q3: 513).

Het eigen vermogen opgebracht door leden daalde in het vierde kwartaal van € 1.120,9 miljoen naar € 1.110,7 miljoen (2021: 1.129,0). Deze daling was verwacht, omdat Oikocredit haar model voor het aantrekken van kapitaal heeft aangepast. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van € 211,66 naar € 213,95. De liquiditeit steeg van 15,7% naar 23,9%.

Sociale prestaties

In het vierde kwartaal heeft Oikocredit in samenwerking met 19 inclusieve financieringspartners in 12 landen in Afrika (6 partners), Azië (5 partners) en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (8 partners) de tweede, uitgebreide editie van het innovatieve online client self-perception survey afgerond, een onderzoek bij de eindklanten van Oikocredit. Bijna 16.500 klanten namen deel aan dit project. Het doel was om te onderzoeken welke veranderingen er zijn in het leven van deze eindklanten nu ze toegang hebben tot financiële diensten. Verder werd er gekeken naar de verdere behoefte van deze eindklanten. Het onderzoek, waarvoor vijf interactieve workshops werden georganiseerd met partners in Brazilië, Ecuador en Peru, heeft de belangstelling gewekt van onze collega's en portefeuillepartners op het gebied van ontwikkelingsfinanciering en impact investing. De resultaten van dit onderzoek zijn voor Oikocredit van cruciaal belang om in de toekomst meer impact te kunnen creëren.

Hier leest u meer over het client self-perception survey van 2022. Een opvallend cijfer: 46% van de klanten heeft gemeld dat extreem weer van invloed is op hun inkomen.

Om de sociale prestaties af te stemmen op de vierjarenstrategie versterkt Oikocredit Internationaal de capaciteitsopbouw als kernelement van de strategie. Er is een nieuwe innovatiehub operationeel ter ondersteuning van de uitvoering van de strategie en ter ondersteuning van partners en projecten.

Andere ontwikkelingen

In het vierde kwartaal heeft Oikocredit International verschillende aandelen- en leningovereenkomsten gesloten. Zo investeerde Oikocredit International in Djamo, een snelgroeiende fintech in Ivoorkust die betaalbare financiële diensten biedt aan mensen zonder bankrekening in Franstalig West-Afrika. En Oikocredit International keurde een lening goed aan MyCredit in Kenia, een niet-bancaire financiële instelling die kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunt met betaalbare leningen.

Het nieuwe Executive Committee van de coöperatie bleef de implementatie van de nieuwe gemeenschapsgerichte strategie begeleiden, waarbij de doelen die in het kader van de strategie moeten worden bereikt, in detail worden beschreven, zodat Oikocredit Internationaal de voortgang kan bewaken en ervoor kan zorgen dat de doelstellingen worden gehaald. Het comité volgt zorgvuldig de marktontwikkelingen en onderzoekt verschillende scenario's.

Oikocredit Internationaal werkt samen met het Nederlandse Nationale Contactpunt aan een klacht die in het kwartaal is ingediend door drie NGO's over de naleving van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen voor de microfinancieringssector in Cambodja.

Ook trad Dave Smit gedurende het kwartaal toe tot de Raad van Bestuur en het Executive Committee als directeur Impact Investments, terwijl Gaëlle Bonnieux, vice-president en lid van de Supervisory Board, ontslag nam.

Vooruitblik

Het komende jaar zal cruciaal zijn voor de implementatie van het nieuwe kapitaalwervingsmodel van Oikocredit. Met dit model kunnen organisaties en individuen rechtstreeks investeren in Oikocredit via participaties.

Oikocredit Internationaal zal het komende jaar ook waakzaam blijven op macro-economische risico’s en haar kosten nauwlettend blijven volgen en beheersen. De hoge liquiditeit plaatst Oikocredit in een goede positie om te reageren op nieuwe uitdagingen en kansen.

Oikocredit zal ook de komende periode in toenemende mate met haar partners in gesprek gaan over de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden, en hoe ze samen kunnen werken om veerkracht op gemeenschapsniveau te bevorderen.

Nu de ongelijkheid blijft toenemen, blijft de rol van Oikocredit om haar partners en mensen in nood te ondersteunen cruciaal.

Meer informatie lees je bij de feiten en cijfers >

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit in Q4-2022 (PDF)3,1 MBapplication/pdfdownload

« Terug