Oikocredit Internationaal publiceert jaarcijfers 2022

Oikocredit Internationaal publiceert jaarcijfers 2022

cover_annual_report_2022.png12 april 2023

Oikocredit Internationaal heeft haar jaarverslag en jaarrekening voor 2022 gepubliceerd, en rapporteert daarin over solide financiële en sociale resultaten en andere prestaties gedurende het jaar.

Belangrijkste resultaten in 2022: 

  • Netto geconsolideerd resultaat: € 8,5 miljoen (2021: € 15,3)
  • Totaal geconsolideerde activa: € 1.238,2 miljoen (2021: € 1.258,1 miljoen)
  • Totaal ledenkapitaal: € 1.110,7 miljoen (2021: € 1.129,0 miljoen)
  • Netto liquiditeit als % van totale activa: 23,9% (2021: 21,7%)
  • Intrinsieke waarde per aandeel (NIW): € 213,95 (2021: € 213,58)
  • Ontwikkelingsfinancieringsportefeuille: € 1.007,2 miljoen (2021: € 995,9 miljoen)
  • 519 partners in 55 landen (2021: 517 partners in 55 landen)
  • 54 huidige en potentiële partners profiteren van € 0,6 miljoen aan capaciteitsopbouw (2021: 50; € 0,4 miljoen)
  • 56.300 particuliere en institutionele beleggers (2021: 58.900)
  • Voorgesteld dividendrendement: 0,5% (2021: 0,5%)

Verbetering en groei

In 2022, na het einde van de Covid-19-beperkingen in de meeste landen, breidde Oikocredit Internationaal het contact met partners, leden en investeerders weer uit. Oikocredit International rondde haar nieuwe strategie voor 2022 af, die als doel heeft om meer impact te bereiken voor mensen en gemeenschappen met een laag inkomen. Het nieuwe kapitaalwervingsmodel werd bekrachtigd, nieuwe bestuursleden werden verwelkomd en het bestuur en leiderschap van Oikocredit Internatioaal werd op elkaar afgestemd.

Ondanks de wereldwijde lastige economische omstandigheden, lieten de leningen en beleggingen ter ondersteuning van partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied groei en verbetering in kredietkwaliteit en sociale prestaties zien. Het jaar sloot af met een positief financieel resultaat van € 8,5 miljoen. 

Beleggingen: krediet en eigen vermogen

De  investeringsportefeuille van Oikocredit kende een bescheiden groei, van € 995,9 miljoen naar € 1.007,2 miljoen. Wereldwijde onzekerheid en stijgende rentetarieven weerhielden veel huidige en potentiële partners ervan om nieuwe leningen aan te gaan. In financiële inclusie, de grootste focussector, steeg de portefeuille desondanks naar € 767,9 miljoen (2021: € 761,40 miljoen). De landbouw, hard getroffen door de macro-economische context, kromp tot € 175,7 miljoen (2021: € 182,6 miljoen). In hernieuwbare energie groeide de portefeuille naar € 56,0 miljoen (2021: € 43,7 miljoen).

Regionaal werden de leningen en investeringen in Afrika negatief beïnvloed door externe factoren en teruggebracht tot € 189,2 miljoen (2021: € 204,7 miljoen). Ook de Aziatische portefeuille daalde, tot € 289,5 miljoen (2021: € 307,3 miljoen), ondanks een stevige groei van de Indiase dochteronderneming Maanaveeya.

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, de grootste regionale portefeuille van Oikocredit, steeg tot € 483,4 miljoen (2021: € 454,9 miljoen). De totale kredietverlening in 2022 bedroeg € 862,4 miljoen (exclusief voorzieningen voor verliezen op leningen); het eigen vermogen € 144,8 miljoen (exclusief bijzondere waardeverminderingen).

De kwaliteit van de portefeuille verbeterde. De Portfolio at risk ofwel PAR 90 (het aantal partners met een betalingsachterstand van 90 dagen) daalde naar 3,8% (2021: 5,5%). Daar staat tegenover dat voor enkele partners de effecten van de Covid-19-pandemie langdurig en problematisch waren. Met deze partners en andere kredietverstrekkers is gewerkt aan oplossingen die relatief grote afschrijvingen met zich meebrachten.

Positieve verandering

De missie van Oikocredit is het bevorderen van positieve verandering voor mensen met een laag inkomen. Dat gebeurt in samenwerking met partners, waarbij Oikocredit zich steeds meer richt op strategie en duurzame impact, rekening houdend met de groeiende gevaren voor het klimaat en de biodiversiteit, en de gevolgen daarvan voor de partners.

Afgelopen jaar begonnen de innovatieve projecten van Oikocredit in huisvesting, onderwijs, water en sanitaire voorzieningen en infrastructuur verder vorm te krijgen. Deze projecten zijn bedoeld om de veerkracht in gemeenschappen te vergroten.

Om de effecten te monitoren onderzoekt Oikocredit Internationaal hoe eindklanten de verandering in hun leven ervaren. In 2022 werd in zeven talen onderzoek gedaan onder 19 financiële inclusiepartners in 12 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Bijna 16.500 klanten namen deel, waarvan de meerderheid aangaf dat de partners van Oikocredit een positieve invloed hebben op hun welzijn. Bijna de helft van de respondenten zei dat extreme weersomstandigheden van invloed waren op hun inkomen.

Met de resultaten van dit onderzoek zijn onze partners beter in staat om aan de behoeften van hun klanten te voldoen, om hen zo te helpen om weerbaarder te worden tegen uitdagingen.

Capaciteitsopbouw

Capaciteitsopbouw van onze partners blijft een belangrijk onderdeel van ons werk. In 2022 heeft Oikocredit € 0,6 miljoen besteeds aan 30 initiatieven voor capaciteitsopbouw, ter ondersteuning van 54 huidige en toekomstige partners (2021: € 0,4 miljoen, 21 initiatieven, 50 huidige/toekomstige partners). Donoren droegen € 0,5 miljoen bij aan de middelen, die voornamelijk werden toegewezen aan landbouw, financiële inclusie, werk in Afrika en multiregionale initiatieven.

Belangrijke projecten waren de uitbreiding van onze opleiding in prijsrisicobeheer voor koffieboeren van Latijns-Amerika naar Afrika (Rwanda), het ontwikkelen van methodologie voor de landbouwwaardeketen met een partner voor financiële inclusie in Kenia en het ondersteunen van het beheer van leningen voor boerencoöperaties in Kenia en Oeganda.

Kapitaalwerving

Door voorzichtige beleggers in reactie op de wereldwijde economische ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving die de kapitaalinstroom in Duitsland beïnvloeden, daalde het totale ledenkapitaal van Oikocredit naar € 1.110,7 miljoen (2021: € 1.129,0 miljoen). Oikocredit Internationaal is verheugd dat haar leden en investeerders Oikocredit en haar missie opmerkelijk trouw zijn gebleven.

De ontwikkeling van het nieuwe kapitaalwervingsmodel van Oikocredit om de missie te behouden, de transparantie te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle in aanmerking komende organisaties en personen rechtstreeks kunnen investeren, was een grote onderneming als reactie op de veranderende regelgeving voor de financiële markten. Met het nieuwe model zullen alle beleggers hetzelfde beleggingsproduct kunnen kopen, namelijk een eigenvermogensinstrument zonder stemrecht, een participatie genaamd. Investeren in de coöperatie wordt daardoor eenvoudiger en directer, en ons werk wordt efficiënter. Eind 2022 waren de voorbereidingen in volle gang om het nieuwe model in Duitsland en vervolgens geleidelijk ook in andere landen in te voeren.

Vooruitblik: voorop in verantwoord beleggen

In 2022 heeft Oikocredit International de organisatie versterkt op het gebied van strategie, bestuur, operationeel leiderschap en personeel. De implementatie van de nieuwe strategie, het kapitaalwervingsmodel en andere veranderingen zullen nauwlettend worden gevolgd om het kapitaal te beschermen, de betrokkenheid van bestaande investeerders te behouden, nieuwe investeerders te verwelkomen en door te gaan met het opbouwen van een kwalitatieve sociale impactportefeuille.  Het doel van de coöperatie is onveranderd om armoede, ongelijkheid en de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te helpen verkleinen en de veerkracht van gemeenschappen te vergroten. 

Mirjam 't Lam, algemeen directeur van Oikocredit Internationaal: "In 2022 bracht Oikocredit het voorbereidende werk van meerdere jaren tot bloei. Dat stelt ons in staat om een robuuster en veerkrachtiger collectief antwoord te bieden op wereldwijde uitdagingen. Ik heb vertrouwen in het vermogen van onze coöperatie om voorop te blijven lopen op het gebied van verantwoord beleggen en om de verandering teweeg te brengen die de wereld zo dringend nodig heeft.”

Meer informatie is beschikbaar in het (Engelstalige) Oikocredit Jaarverslag 2022.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit Annual Report 20228,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug