Oikocredit International

Oikocredit is een coöperatie die duizenden mensen samenbrengt die hetzelfde doel nastreven: de levenskwaliteit van mensen met een laag inkomen op een duurzame manier verbeteren. Toegewijde netwerken van personeelsleden, vrijwilligers en lidorganisaties vormen de sleutel tot het succes van Oikocredit als wereldwijde coöperatie.

Het hoofdkantoor van Oikocredit is gevestigd in Amersfoort, Nederland. Het kantoor in België is gevestigd in Brussel. Er zijn ook kantoren in onze drie doelregio's Afrika, Azië en Latijns-Amerika, waar lokale experts rechtstreeks samenwerken met onze partners.

Een unieke coöperatie

Oikocredit is een coöperatie van duizenden mensen die het doel van financiële inclusie en positieve ontwikkeling delen.

Onze leden

Onze leden zijn kerken, partners, ondersteunende verenigingen en andere gelijkgestemde organisaties.

De lokale ondersteunende verenigingen van Oikocredit

Onze ondersteunende verenigingen kunnen rekenen op het harde werk van honderden toegewijde vrijwilligers om ontwikkelingseducatie mogelijk te maken en de missie van Oikocredit in hun omgeving te promoten.

De ondersteunende verenigingen mobiliseren vrijwilligers om de missie van Oikocredit te promoten, om een gemeenschapsgevoel onder de investeerders te creëren en om mensen uit te nodigen om wereldwijd van elkaar te leren.

Sommige leden van de ondersteunende verenigingen promoten Oikocredit op evenementen en conferenties. Actieve leden zitten ook in de Raad van Bestuur  van Oikocredit International en verschillende andere werkgroepen.

De leden van deze verenigingen vertegenwoordigen ongeveer 70% van de geïnvesteerde kapitalen in Oikocredit.

De lokale ondersteunende vereniging in België >

Executive Committee

Oikocredit International wordt bestuurd door een Executive Committee dat toezicht houdt op de dagelijkse activiteiten. Het Executive Committee staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

Het Executive Committee (naar de website van Oikocredit International) >

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de coöperatie als geheel. De raad vertegenwoordigt verschillende continenten met een overeenkomstig evenwicht in expertise, geslacht, christelijke geloofsovertuigingen en geografische gebieden.

De raad van toezicht (naar de internationale website van Oikocredit) >

Ledenraad

De ledenraad is een overleg- en adviesorgaan dat een brede vertegenwoordiging vormt van de lidkerken van Oikocredit, de lokale ondersteunende verenigingen en andere lidorganisaties waaronder sociale banken, ngo's, ...

De ledenraad (naar de internationale website van Oikocredit) >