Inschrijvingsformulier AV 2023

Vul dit inschrijvingsformulier tegen 21 juni in, als u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 24 juni 2023. 

Wenst u een volmacht te geven, dan kan u het online volmachtformulier invullen. U kan er eveneens uw steminstructies aanduiden.

Mijn gegevens
Enkel in te vullen als u een organisatie vertegenwoordigt die aandeelhouder is bij Oikocredit België
(aankruisen wat past)
Wilt u ons graag iets meedelen?