Kwartaalbericht Q2 2023: Resultaten houden stand in een uitdagende context

Kwartaalbericht Q2 2023: Resultaten houden stand in een uitdagende context

Feiten en cijfers.PNG23 augustus 2023

Vier keer per jaar publiceert Oikocredit Internationaal kerncijfers en -feiten over het afgelopen kwartaal. Hier lees je extra achtergrondinformatie over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2023.

Strategisch plan 2022-2026: veerkracht van gemeenschappen opbouwen

De gemeenschapsgerichte investeringsportefeuille van Oikocredit groeit met nieuwe goedgekeurde leningen, toegenomen samenwerking en vooruitzichten voor innovatieve partnerschappen. Dit is een belangrijk onderdeel van onze strategie voor 2022-2026, die een holistische aanpak omvat om gemeenschappen met lage inkomens in onze doellanden te helpen veerkracht op te bouwen.

Het innovatieve eindklanttevredenheidsonderzoek van Oikocredit wordt voor het derde achtereenvolgende jaar gepubliceerd. Vijfendertig organisaties op het gebied van financiële inclusie deden mee (vijf meer dan verwacht). Het onderzoek stelt ons in staat de impact van onze acties op het leven van de eindklanten van onze partnerorganisaties te meten en oplossingen te bestuderen om deze mensen nog effectiever te ondersteunen.

De gemeenschapsgerichte strategie van de coöperatie omvat ook het stimuleren van een wereldwijde beweging voor impact investing en het faciliteren van directere banden tussen partners, gemeenschappen met een laag inkomen, leden en investeerders.

In het tweede kwartaal vond het tweede evenement plaats in onze nieuwe webinarserie, Oikocredit Live. Aan dit evenement over klimaatverandering namen twee partners deel: de landbouwcoöperatie Norandino in Peru en het Keniaanse bedrijf BURN. Dit laatste bedrijf produceert en distribueert brandstofefficiënte kooktoestellen. We zetten ons interactieve gesprek met leden en investeerders voort over hoe het geld dat ze ons toevertrouwen helpt om het leven van eindklanten te verbeteren. Tegelijkertijd ontwikkelen we 'Oikocredit Journeys' om leden en investeerders in staat te stellen partners en begunstigden op een verantwoorde manier te bezoeken. De eerste reis staat gepland voor 2024.

Portefeuilleontwikkeling en financiële prestaties

Oikocredit bleef winstgevend, met een positief resultaat van €3,8 miljoen in het tweede kwartaal. Onze jaarlijkse sociale prestatiemonitoring en regelmatige beoordeling van de prestaties van partners op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) laten nog steeds positieve resultaten zien en een groeiend bewustzijn van het belang van de implementatie van een efficiënt ESG-kader.

De krediet- en aandelenportefeuille voor ontwikkelingsfinanciering daalde met 2,9%, van €1.010,6 miljoen naar €981,1 miljoen. Dit was het gevolg van externe factoren zoals stijgende rentetarieven en prijzen, waardoor de vraag naar krediet onder partners afnam en het risico voor Oikocredit toenam. In het kader van de nieuwe strategie is onze portefeuille van gemeenschapsgerichte projecten (onderwijs, gemeenschapsinfrastructuur, enz.) toegenomen tot €23,3 miljoen. Het totale aantal partners steeg van 501 in het eerste kwartaal naar 510.

De kwaliteit van de portefeuille is onder druk komen te staan, nu meer partners hun terugbetalingen uitstellen vanwege de beperkte beschikbaarheid van dollars in sommige landen en de stijgende kosten van harde valuta ten opzichte van lokale valuta. PAR 90 (het percentage leningen met een betalingsachterstand van 90 dagen of meer) steeg van 4,4% naar 5,6%, maar blijft onder onze streefwaarde van 6%. Portefeuillediversificatie helpt ons om risico's te spreiden en te beperken. Elk kwartaal beoordelen we de blootstelling aan landen, het type belegging (krediet of aandelen) en het sectorrisico.

De afschrijvingen op leningen waren met € 7,0 miljoen hoger dan in het eerste kwartaal en de hogere voorzieningen voor partners van € 4,7 miljoen beïnvloedden het nettoresultaat. De operationele baten, marge en operationele kosten (de laatste gestegen van 3,2% naar 3,5% van de totale activa) waren in lijn met de verwachtingen. Om een effectieve kostenbeheersing te handhaven, houden we elk kwartaal kostenbewakingsbijeenkomsten voor de hele organisatie. De liquiditeit daalde zoals verwacht van 22,5% naar 19,9%, maar is nog steeds volledig voldoende om aflossingen en nieuwe leningen en aandelenbeleggingen te financieren.

Screenshot 2023-08-23 140814

Het investeerderskapitaal daalde van € 1.097,6 miljoen naar € 1.022,0 miljoen. Dit was voorzien vanwege de overgang naar het nieuwe kapitaalwervingsmodel, omdat verwacht was dat een aantal leden en beleggers zou besluiten om hun kapitaal af te lossen. Tegen het einde van het tweede kwartaal waren alle uitstaande aandelen omgezet naar ons nieuwe beleggingsproduct, participaties. Vanaf 1 juli biedt Oikocredit rechtstreeks participaties aan in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië (Südtirol), Spanje, Zweden en Zwitserland, terwijl de Belgische en Nederlandse markt nog steeds worden bediend door respectievelijk Oikocredit België en Oikocredit Nederlands Fonds. Meer dan 80% van het ledenkapitaal is overgegaan op ons nieuwe model voor het aantrekken van kapitaal. Zoals altijd waarderen we de betrokkenheid van onze leden en investeerders bij de missie van Oikocredit. Meer informatie over het nieuwe kapitaalwervingsmodel voor België lees je hier >

De intrinsieke waarde (NAV) volgens onze herziene berekeningsmethode daalde van € 212,36 per aandeel naar € 211,98 per participatie, deels als gevolg van de dividenduitkering in juni van € 5,6 miljoen waardoor het ledenkapitaal daalde. De belangrijkste reden voor de afname was de grotere daling van de totale uitkeerbare activa vergeleken met de marktwaarde van het ledenkapitaal.

Vooruitblik

Het strategisch plan 2022-2026, dat gericht is op het creëren van veerkracht op allerlei manieren, heeft zijn eerste vruchten afgeworpen en we hebben veelbelovende nieuwe gemeenschapsgerichte en veerkrachtversterkende projecten in de pijplijn die later dit jaar worden uitgerold. In de komende maanden zullen we ons meest recente impactrapport publiceren, waarin we laten zien dat we met ons werk meer eindklanten bereiken met eerlijke en verantwoorde werkwijzen. De coöperatie is begonnen met de voorbereidingen om in 2026 voor het eerst te rapporteren volgens de EU-richtlijn voor duurzaamheidsrapportage.

Screenshot 2023-08-23 141428hjj

Oikocredit Internationaal is voorzichtig optimistisch over de tweede helft van 2023, ondanks de economische uitdagingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Naast sociale impact verwachten we een positief financieel resultaat te blijven genereren.

Om de digitale diensten voor partners en investeerders te verbeteren, zullen we in de komende periode verschillende IT- en veranderingsprojecten implementeren, waaronder verbeteringen aan ons online partner- en investeerdersportaal en de introductie van een klachtenmechanisme.

Meer informatie over Q2 2023 is beschikbaar bij de feiten en cijfers >

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit in Q2-2023 (PDF)3,2 MBapplication/pdfdownload

« Terug