In focus

Klantbeschermingsprincipes in beeld

14/01/2013 18:14

Het belang en het welzijn van de klant voorop.

Microfinanciering is een waardevol instrument voor mensen om een betere toekomst voor zichzelf te creëren. Dit werkt echter alleen als de verstrekkers van microfinanciering zich echt richten op de behoeftes en het welbevinden van hun klanten. Oikocredit ziet voor zichzelf en andere investeerders in de microfinancieringssector een belangrijke rol weggelegd in de bescherming van klanten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Geen resultaten gevonden