Inschrijvingsformulier

Vul dit inschrijvingsformulier tegen uiterlijk 12 mei in, als u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering via ZOOM. 

Wenst u een volmacht te geven, vul dan het online volmachtformulier in. U kan er eveneens uw steminstructies aanduiden.

Mijn gegevens
Enkel in te vullen als u een organisatie vertegenwoordigt die aandelen heeft bij Oikocredit België
Wilt u ons graag iets meedelen?