Copyright

Tenzij anders vermeld, is deze website, inclusief copyrights en andere intellectuele rechten, het eigendom van Oikocredit-be en beschermd door copyright in overeenstemming met internationale conventies.

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website en het daarop geplaatste materiaal, waaronder de teksten, beeld- en geluidsmateriaal, lay-out, software en andere materialen op deze site berusten bij Oikocredit-be of haar licentiegevers. Deze website en het materiaal op de website mag op geen enkele wijze gereproduceerd, heruitgegeven, doorgestuurd of gedistribueerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oikocredit-be, uitgezonderd het downloaden, weergeven en printen van een privé kopie voor niet-commercieel eigen gebruik.