Herbekijk de webinar met African Clean Energy (ACE)

Herbekijk de webinar met African Clean Energy (ACE)

ACE clean energy

Ongeveer 2,4 miljard mensen (1) in de wereld koken met open vuur of inefficiënte fornuizen die gebruik maken van olie, biomassa (hout, dierlijke mest, landbouwafval) en kolen. Koken op deze manier is inefficiënt, ongezond en heeft grote negatieve gevolgen. Oikocredit financiert een van de oplossingen voor dit probleem.

Oikocredit Internationaal organiseerde hierover een webinar met African Clean Energy. 

Meteen naar de opname van de webinar >

Je hebt een wachtwoord nodig om de video te bekijken: VirtualRoadshow_February2021

In 2020 stierven naar schatting 3,2 miljoen mensen (1) aan ziekten die veroorzaakt worden door luchtvervuiling in huis, onder andere ten gevolge van koken met schadelijke brandstoffen zoals vaste brandstoffen en kerosine. Door de inefficiënte verbranding, is ook meer brandstof nodig. Voor een huishouden is dit dus een grotere kost. Gezinnen die zelf op zoek gaan naar brandstof zijn een groot deel van de dag bezig met het verzamelen van bijvoorbeeld hout. Bovendien is koken op een open vuur schadelijk voor het milieu, het klimaat en het draagt bij aan ontbossing (2). 

Waarom koken zoveel mensen op een open vuur of simpel fornuis? 

Te weinig mensen hebben toegang tot elektriciteit. Volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen die de VN in 2015 vastlegden, moet iedereen tegen 2030 toegang hebben tot elektriciteit: SDG 7. Er is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt, maar niet voldoende, vooral niet in Afrika. Ondanks de vooruitgang hebben 789 miljoen mensen vandaag geen toegang tot elektriciteit (3). Daardoor blijven nog te veel mensen ongezonde kookinstallaties gebruiken. Ondanks alle inspanningen die geleverd worden, zullen tegen 2030 nog altijd bijna 30% van de mensen wereldwijd op deze manier koken (4).

Er zijn oplossingen

Een van de manieren om ervoor te zorgen dat mensen efficiënter en schoner kunnen koken, is een kookkacheltje zoals dat van onze partner African Clean Energy. Het kacheltje gebruikt een combinatie van thermische en elektrische opwekking voor een schone, rookloze kookervaring. De zonne-energie die de kookkachel opwekt, kan ook gebruikt worden voor verlichting en het opladen van telefoons. De kookkachel wordt verkocht volgens het pay-as-you-go-principe. Hiermee betalen klanten telkens een gedeelte van het fornuis af. Klanten gebruiken de energiebesparing om hun lening terug te betalen. ACE (African Clean Energy) is B corp gecertificeerd

In een test van de Clean Cooking Alliance, die het kacheltje controleerde op uitstoot, efficiëntie en veiligheid, kreeg het toestel een mooie score (5). ACE Energy produceert de kookkacheltjes en levert ze aan huishoudens op het platteland in Afrika en Azië. Door een lening van Oikocredit aan onze partner ACE wordt dit mogelijk gemaakt. 

Meer info op de website van ACE africancleanenergy.com.
In dit filmpje zie je hoe het kookkacheltje, The ACE One, werkt:

Oikocredit International organiseerde een webinar waarin ACE het woord kreeg. Die webinar kan je hier herbekijken. Je hebt een wachtwoord nodig om de video te bekijken: VirtualRoadshow_February2021

Naar de opname >

Bronnen:

« Terug