7 fundamentele vragen over Oikocredits sociale impact

7 fundamentele vragen over Oikocredits sociale impact

Oikocredit-Impact-Report-2019_EN-cover.jpg05 oktober 2019

Beleggers in Oikocredit willen vooral weten wat onze sociale resultaten zijn en of we onze missie waarmaken of niet. Het Impact Rapport 2019 laat zien wat onze partners bereiken met de financiële steun die mogelijk is met de ons toevertrouwde middelen. We interviewden Ging Ledesma, directeur Social Performance & Innovation van Oikocredit over het in september gepubliceerde rapport met impactresultaten.

“Transparantie en verantwoording vormen de basis van het vertrouwen van onze beleggers. Zonder hun vertrouwen hadden we de resultaten in dit rapport niet kunnen bereiken.”

Op welke impact kan Oikocredit het meest trots zijn?

We kunnen trots zijn op onze voortdurende inspanningen in Afrika. Hoewel de portefeuille met 18% van onze totale uitstaande ontwikkelingsfinanciering klein lijkt, is deze nog steeds hoger dan de investeringen van de meeste sociaal investeerders. Hetzelfde geldt voor onze blijvende ondersteuning van landbouwpartners, een uitdagende sector die nog uitdagender wordt door de toenemende impact van klimaatverandering.

Waarom is het zo belangrijk om mensen op het platteland te bereiken?

Wij willen als Oikocredit armoede aanpakken. Veel plattelandsgebieden blijven achter bij de wereldwijde groei en welvaart. Er is in die gebieden nog steeds een gebrek aan basisdiensten, met beperkte mogelijkheden voor ondernemingen en onderwijs. Kleinschalige boeren worstelen om voedsel op tafel te zetten, zelfs als hun productie voedsel op de tafels over de hele wereld zet. Zij zijn ook een van de eersten die de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering ondervinden.

Geldt dat ook voor Oikocredits focus op vrouwen?

In de landen waar we werken zijn er vaak diverse barrières voor de empowerment van vrouwen, juridisch of cultureel. Maar studies tonen aan, vooral met microfinanciering, dat wanneer vrouwen baat hebben bij economische activiteit, zij de voordelen verspreiden naar hun gezinsleden. Dus als een vrouw succesvol is en extra inkomen inbrengt, wordt dat extra inkomen meestal gestoken in betere voeding, kleding en huisvestingsverbeteringen voor haar gezin.

Waarom verstrekt Oikocredit kleinere leningen dan andere investeerders?

Kleine leningen betekenen niet automatisch meer sociale impact, of hogere leningen minder sociale impact. Het gaat erom dat wanneer een potentiële partner Oikocredit benadert voor een lening, we deze niet willen afwijzen alleen omdat het een kleine lening is. Oikocredits bestaansreden is immers om financiële middelen te verstrekken aan degenen die dit niet uit reguliere bronnen kunnen halen. Doorgaans worden kleine en startende ondernemingen door veel banken als te duur of riskant beschouwd. We hebben altijd gezegd dat Oikocredit er is om de groei van levensvatbare ondernemingen te ondersteunen. Dat is een bewuste keuze geweest, wat betekent dat onze investeerders van ons verwachten dat we meer risico nemen, en dat betekent ook dat de kosten (vanwege de transactiegrootte) niet de belangrijkste drijfveer zijn voor ons werk.

Is er een verschil tussen dit rapport en die van andere impactinvesteerders?

De meest gebruikelijke aanpak voor impactrapportage is om te focussen op de bereikcijfers en het profiel van de gedane investeringen. Hoewel deze cijfers nuttig zijn, vinden wij het net zo belangrijk om te rapporteren over het gedrag van onze partners. We willen vragen beantwoorden zoals: hoe doen onze partners zaken? Controleren en rapporteren ze over het bereiken van hun sociale doelen? Bieden ze producten en diensten op een verantwoorde manier? We zeggen dus niet alleen dat onze inclusieve-financieringspartners 38 miljoen mensen hebben bereikt. Maar ook dat 73% van de 466 partners waarmee we in deze sector samenwerken, de principes van klantbescherming onderschrijft. Toegang tot financiering is belangrijk, maar even belangrijk is dat die toegang verantwoordelijk wordt geregeld en gericht is op de behoeften en capaciteiten van de klant. Het proces van gegevensverzameling van Oikocredit bevat bovendien niet alleen zelf gerapporteerde gegevens, maar ook gegevenscontroles door onze collega's in het veld. De lokale aanwezigheid van Oikocredit in veel landen is in dit opzicht een groot voordeel.

Dus 73% van de partners van Oikocredit onderschrijft de Client Protection Principles (CPP's). Waarom niet 100%?

Er zullen partners zijn die de CPP's misschien niet onderschrijven maar aan een vergelijkbare reeks normen voldoen. In India is er bijvoorbeeld een reeks andere normen opgesteld door een netwerk van microfinancieringsinstellingen. We hebben ook verschillende partners die gereguleerde banken zijn, die moeten voldoen aan de voorschriften van de centrale bank van het land, die vergelijkbaar zijn met de CPP's, maar dus niet exact hetzelfde. We werken eraan om al onze inclusieve-financieringspartners CPP's of vergelijkbare normen te laten onderschrijven. Daarnaast ondersteunen we partners bij het opstellen van actieplannen om ontbrekende zaken en zwakke punten aan te pakken.

Het Impact Rapport is een nieuwe naam voor Oikocredits publicatie over sociale impact. Waarom die wijziging?

Oikocredit is altijd bescheiden geweest in het willen gebruiken van het woord ‘impact’, omdat we niet kunnen beweren dat de impact alleen is vanwege onze steun. Maar impact is een veelgebruikte term en we vinden vooral dat we het werk van onze partners niet genoeg waarderen als we die term vermijden. Het werk van onze partners is tenslotte wat zorgt voor de échte impact.

Oikocredits impact in cijfers per 31 december 2018

  • 37,6 miljoen klanten bereikt via onze partners
  • 2,1 miljoen mkb-bedrijven bereikt
  • € 1 miljoen besteed aan capaciteitsopbouw
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Oikocredit Impact Report 20196,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug