Positieve financiële en sociale resultaten in 2012

Positieve financiële en sociale resultaten in 2012

Record aantal leningen met omvang van € 234 miljoen goedgekeurd in 2012; Kapitaalinstroom stijgt met 35% in 2012 naar € 61 miljoen; 3.000 nieuwe investeerders; Netto winst van € 22,9 miljoen draagt bij aan ondersteuning missie Oikocredit; Oikocredit heeft, met 854 partners in 67 landen, haar strategische focus op Afrika, landbouw en inclusive finance voortgezet.

Brussel, maart 2013

Sociaal investeerder en wereldwijde coöperatie Oikocredit heeft het boekjaar, dat op 31 december 2012 eindigde, weer met positieve sociale en financiële resultaten afgesloten. Oikocredit heeft, met 854 partners in 67 landen, haar strategische focus op Afrika, landbouw en inclusive finance voortgezet. Er werd in 2012 een record aantal leningen goedgekeurd voor een totaal bedrag van € 234 miljoen, 11% meer dan de € 211 miljoen het jaar ervoor. Van deze goedkeuringen had € 12,5 miljoen betrekking op nieuwe deelnemingen. Dit brengt het totaal aan goedgekeurde deelnemingen op 49.

De totale bruto kapitaalinstroom van leden steeg van € 45 miljoen in 2011 naar € 60,9 miljoen in 2012, een stijging van 35%. In totaal sloten zich in 2012 3.000 nieuwe investeerders aan bij Oikocredit, waarmee het aantal investeerders wereldwijd nu op 48.000 staat. Investeerders delen mee in Oikocredits nettoresultaat van € 22,9 miljoen, waarvan wordt voorgesteld € 10.5 miljoen als dividend uit te keren. Gelet op de onzekerheid op de markten in veel landen, zal het overige deel van het nettoresultaat worden toegevoegd aan de reserves om Oikocredits missie te ondersteunen.

De ontwikkelingsfinancieringsportefeuille steeg met 2% van € 520 miljoen in 2011 naar € 530 miljoen in 2012. Dit was lager dan verwacht als gevolg van een zwakkere euro en afschrijvingen in de Indiase staat Andhra Pradesh. Ondanks de uitdagingen in de microfinancieringssector blijft Oikocredit zich inzetten voor inclusive finance en blijft zij specifieke problemen in de sector, zoals te hoge schuldenlasten en onverantwoorde beprijzingspraktijken aanpakken.

Toegewijd aan klanten

In 2012 bleef Oikocredit zich sterk maken voor het verbeteren van social performance management en het ondersteunen van partners via capaciteitsopbouw. De behoeften en belangen van klanten bleven één van de hoogste prioriteiten, zoals tot uitdrukking kwam in de ontwikkeling van social performance mentorprogramma’s voor microfinancieringspartners en andere initiatieven. In de loop van het jaar verhoogde Oikocredit de uitbetaling van fondsen voor capaciteitsopbouw naar € 2,7 miljoen, waarmee zij meer dan 90 initiatieven steunt met een focus op landbouw.

Focus op landbouw

Omdat kleine boeren tot de minst bevoorrechte mensen in de wereld behoren is Oikocredit zich ook in 2012 op landbouw blijven richten. In 2012 keurde Oikocredit € 25 miljoen aan nieuwe leningen goed voor 38 landbouwpartners. In totaal werd € 35 miljoen aan leningen uitbetaald aan de sector, waaronder steun aan biologische boerenbedrijven en de verwerking van landbouwproducten. Oikocredit streeft ernaar haar steun aan de sector de komende jaren nog verder te vergroten.

Vooruitzicht 2013

Oikocredit zal in 2013 de focus blijven leggen op Afrika, landbouw en inclusive finance. Het social performance mentorprogramma wordt uitgebreid met vier nieuwe landen en ook zorgvuldige selectie van partners, met het oog op zowel sociale als financiële performance, blijft een belangrijke prioriteit voor Oikocredit.

Oikocredit is een financiële instelling op coöperatieve grondslag die leningen verstrekt aan of kapitaal investeert in microfinancieringsinstellingen, coöperaties, fairtradeorganisaties en kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in ontwikkelingslanden.

 

Meer informatie

Oikocredit België
Johan Elsen, 
jelsen@oikocredit.org, + 32 (0)473 83 71 45

Oikocredit International
Kawien Ziedses des Plantes, 
kziedsesdesplantes@oikocredit.org , +31 (0)6 272 549 04

Labels

« Terug naar het nieuwsoverzicht