Belangrijke wijzigingen betreffende de vrijstelling van roerende voorheffing

Belangrijke wijzigingen betreffende de vrijstelling van roerende voorheffing

30 maart 2018

Vanaf dit jaar wijzigt de regeling in verband met de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen. De specifieke vrijstelling van roerende voorheffing op uw eerste schijf van 190 EUR is niet meer van toepassing.

In de plaats hiervan is er een nieuwe algemene vrijstelling van de eerste schijf van 
€ 640 van al uw dividenden uit aandelen samen. Het betreft dividenden uit zowel Belgische als buitenlandse aandelen. Deze nieuwe regeling is van toepassing op de dividenden die je vanaf 2018 ontvangt, en geldt enkel voor natuurlijke personen.

Een andere belangrijke verandering is dat de vrijstelling niet meer aan de bron wordt toegepast, wel via de aangifte in de personenbelasting. Dat betekent concreet dat er vanaf dit jaar roerende voorheffing zal afgehouden worden van het gehele bedrag aan dividenden, en dat u de vrijstelling pas zal kunnen verrekenen en recupereren via uw volgende aangifte. Hoe dit heel precies in zijn werk zal gaan, moet de fiscale overheid nog bepalen. We houden u hiervan zeker op de hoogte.

Samengevat : van het volledige dividend dat u in juni zal ontvangen van Oikocredit zal roerende voorheffing worden afgehouden. U zal de roerende voorheffing op een schijf tot € 640 kunnen recupereren via uw belastingsaangifte.

Tot slot : de degressieve roerende voorheffing waarvan u geniet bij Oikocredit blijft behouden. Het derde jaar van uw belegging betaalt u maar 20% roerende voorheffing i.p.v. de normale 30%. En vanaf het vierde jaar betaalt u nog maar 15%!

« Terug