Privacybeleid

Privacybeleid Oikocredit België

Dit privacybeleid regelt de verzameling, het opslaan en het gebruik van persoonsgegevens die zijn verzameld door Oikocredit België, o.a. via onze website op www.oikocredit.be. Het geeft u uitleg over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe en waarom wij deze persoonsgegevens gebruiken en uw recht om de persoonsgegevens die wij over uw bijhouden te controleren. Gelieve dit privacybeleid aandachtig te lezen.

Dit privacybeleid is het laatst gewijzigd op: 23 maart 2021.

Wie zijn wij

Oikocredit België (of wij), ‘coöperatieve vennootschap – sociale onderneming’ met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Huidevetterstraat 165, en met ondernemingsnummer 0427.441.386.

Als gegevensbeheerder respecteren wij uw recht op privacy en verwerken wij uitsluitend persoonsgegevens die u ons verstrekt conform de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming. Deze omvatten (i) de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening 2016/679) (“GDPR“); en (ii) de Belgische Privacywet (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992, zoals laatst gewijzigd door de wet van 26/02/2003) en (iii) andere toepasselijke privacywetgeving. 

Voor alle vragen in verband met dit privacybeleid kan u contact opnemen met be@oikocredit.be.

Uw privacy

In de loop van het uitwisselen van communicatie met Oikocredit-be kunnen wij persoonlijke informatie over u verzamelen. Dit privacybeleid zet uiteen hoe Oikocredit-be deze informatie gebruikt en uw privacy beschermt.

Door te investeren in Oikocredit-be en/of het regelmatig ontvangen van publicaties zoals nieuwsbrief of E-zine, gaat u akkoord met dit privacybeleid en de toepassing daarvan. Dit houdt onder andere het gebruik van persoonlijke informatie en het opslaan daarvan op onze servers in.

Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen informatie over u ten aanzien van bijvoorbeeld de volgende zaken: 

 • Informatie die u ter beschikking stelt als u belegt in Oikocredit-be;
 • contactinformatie, waaronder naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • betaalinformatie t.b.v. het terugbetalen van investeringen of te ontvangen dividenden, inclusief bankgegevens;
 • profielinformatie die u ons ter beschikking stelt;
 • overige informatie die wij vanuit wettelijk oogpunt verplicht zijn over u te verzamelen;
 • aanvullende informatie die bijvoorbeeld bijgehouden wordt ten aanzien van uw transactiegeschiedenis.

Hoe wij deze informatie gebruiken  

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen voor:

 • Het beschikbaar stellen van informatie of diensten, onder andere via de website;
 • Het communiceren over transacties of andere administratieve zaken;
 • Het verzenden van informatie op basis van uw voorkeur;
 • Het meten en verbeteren van onze website en dienstverlening;
 • Het oplossen van onenigheden, het behandelen van klachten en het oplossen van technische problemen;
 • Het analyseren van de site en het verzamelen van geanonimiseerde informatie van websitebezoekers en gebruikersgedrag en het opmaken van rapportages ten aanzien hiervan;
 • Het voldoen aan van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Oikocredit België mag uw gegevens verwerken voor de realisatie van haar rechtmatige belangen. Oikocredit België streeft hierbij naar een billijk evenwicht tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en het respecteren van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van uw privacy.

Informatie en gegevens  

Mits het verkrijgen van uw voorafgaandelijke expliciete toestemming, mag Oikocredit België uw persoonlijke elektronische contactgegevens, d.i. uw gsm-nummer en e-mailadres, verwerken teneinde u gepersonaliseerde informatie, reclame of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens worden aan derden bekendgemaakt wanneer wij daartoe verplicht zijn (i) op grond van de toepasselijke wetgeving, (ii) door een overheidsinstantie, of (iii) in het kader van een onderzoek naar een vermoedelijk of effectief geval van fraude of een illegale activiteit.

Wij delen uw informatie niet buiten de Oikocreditfamilie (Oikocredit International en haar netwerk van steunverenigingen) met derden voor marketing of reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Om u van onze producten/diensten te voorzien kunnen wij uw informatie delen met de volgende partijen: 

 • Service Providers. Wij kunnen informatie delen met service providers waarmee wij een contract hebben om te helpen met onze dagelijkse gang van zaken. Wij sluiten met hen contracten waarin voorzien wordt dat zij deze informatie vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken waar het dienstverlening aan ons betreft. 
 • Juridische en andere openbaarmaking. Wij kunnen informatie openbaar maken indien wettelijk toegestaan,  in het goed vertrouwen dat zulks noodzakelijk is om wettelijke redenen, om te voldoen aan wettelijke vereisten, in verband met het beschermen van eigendom of belang van de Oikocreditfamilie, of om persoonlijke of publieke veiligheid te waarborgen.  

Communicatie

U hebt te allen tijde het recht om het ontvangen van marketing of communicatie-informatie stop te zetten. Echter, dit geldt niet voor administratieve informatie (bijvoorbeeld het sturen van financiële informatie, transactie informatie of beleidswijzigingen), terwijl u investeerder bent in Oikocredit-be. Het kan noodzakelijk zijn om u te blijven informeren ten aanzien van aandelen die u hebt gekocht totdat deze worden terugbetaald en uw rekening wordt opgeheven. Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra zij niet langer nodig zijn om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken.

Nadat uw rekening is opgeheven kunnen wij echter informatie bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen, om fraude tegen te gaan, onderzoeken te vergemakkelijken, conflicten op te lossen, technische problemen op te lossen of andere wettelijke toegestane handelingen te verrichten. Ook kunnen wij na sluiting van uw rekening, persoonlijke informatie bewaren om herregistratie te voorkomen.

Heeft u vragen over het beheer van uw gegevens, wil u deze gegevens inzien of aanpassen of wil u de manier wijzigen waarop we met u communiceren, neem dan contact op met be@oikocredit.be.

Anti-spambeleid

Oikocredit-be tolereert geen spam. Wij versturen geen e-mails zonder toestemming en verkopen of verhuren geen e-mailadressen aan derden. Dit betekent niet dat wij het gebruik van spam kunnen voorkomen op het internet. Als u van mening bent dat u ongevraagd e-mail van ons hebt ontvangen kunt u contact opnemen met be@oikocredit.be

Beveiliging

Wij beschouwen de bescherming van uw privacy als zeer belangrijk. Wij bewaren en verwerken uw informatie op computers die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Wij passen fysieke, electronische en procedurele beveiliging toe die erop gericht zijn uw persoonlijke informatie veilig te stellen. Deze omvatten onder meer geavanceerde firewall en wachtwoordbeveiliging voor onze databases, fysieke toegangscontroles voor onze gebouwen en bestanden en beperking van toegang tot uw persoonlijke informatie voor de daartoe gemachtigde personeelsleden.

Links naar en van andere websites

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Oikocredit-be is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid wat wordt toegepast op deze sites noch voor de inhoud van deze sites, noch voor sites die daar naar doorlinken. Ons Cookies en Privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen of verwerken van uw persoonlijke informatie op sites waarnaar gelinkt wordt. Als u vragen hebt over hoe andere sites uw persoonlijke informatie gebruiken, lees dan de informatie ten aanzien van uw privacy op deze sites.

Cookies

Oikocredit-be maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u een site bezoekt. Hierdoor herkennen wij uw computer bij een volgend bezoek.

Bekijk de Cookie-instellingen voor meer informatie over de soorten cookies, om uw cookie-instellingen te bekijken en, indien nodig, te wijzigen.

Waarvoor gebruikt Oikocredit-be cookies?

De gegevens die wij verkrijgen uit de cookies gebruiken wij om onze website mee te analyseren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de website zo goed mogelijk aan te passen en af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren.