Investeren in Oikocredit

  1. 1Uw belegging
  2. 2Uw gegevens
  3. 3Overzicht
  4. 4Betalen
  • Al eerder belegd bij Oikocredit België? Ga dan naar www.oikocredit.be/nl/investeren/u-bent-reeds-vennoot
  • Bij een eerste investering vult u onderstaande formulieren in. Een eerste investering dient minimaal 250 € te bedragen.
  • Onderstaande dividendkeuze kan u ten allen tijde wijzigen via een eenvoudig berichtje aan Oikocredit België.

Indien u nog geen participaties heeft, dan is het minimale bedrag € 10 per maand of € 30 per kwartaal. Heeft u al participaties? Dan kunt u hieronder elk gewenst bedrag invullen (graag ronde getallen).

€ 
* Verplichte vraag

Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Lees het prospectus

Inschrijvingen op aandelen moeten gebeuren op basis van alle informatie die u kan vinden in het prospectus dat ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel (op afspraak) en hier gratis kan worden geraadpleegd.

Met al uw vragen of opmerkingen kunt u steeds terecht op be@oikocredit.org of 0473 83 71 45.