Prospectus en risico's

Investeringen in aandelen houden per definitie steeds risico's in.

Een investeerder is blootgesteld aan het risico om zijn of haar investering gedeeltelijk of volledig te verliezen.

Daarom dienen inschrijvingen op aandelen te gebeuren op  basis van alle informatie die u kan vinden in het prospectus dat gratis online kan worden geraadpleegd en (op afspraak) ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel.

In de rubriek Risico's bieden we u een beknopt overzicht van de maatregelen die ervoor zorgen dat de risico's verbonden aan een investering in Oikocredit volgens het management van Oikocredit-be minimaal zijn. 


Volg ons op: