Online investeren (rechtspersonen)

Wil u als organisatie investeren in Oikocredit? Vul dan onderstaand formulier in. 

Gegevens van uw organisatie / onderneming

We hebben de contactgegevens van uw organisatie evenals van een contactpersoon in uw organisatie nodig, teneinde het geïnvesteerde kapitaal correct te kunnen boeken. Oikocredit België verbindt er zich toe uw contactgegevens enkel en alleen te gebruiken in het kader van het beheer van uw beleggingsportefeuille (waaronder ook een onderdeel fraudebestrijding).

Wij zullen u ook regelmatig informeren over uw belegging en de projecten welke u hiermee financiert.

(indien van toepassing)
Contactgegevens van uw contactpersoon
Communicatie
Belegging van uw organisatie / onderneming
Uw aanvangsbelegging dient minimum € 50 te bedragen. Bijkomende beleggingen zijn welkom voor om het even welk bedrag.
€ 
U kan deze dividendkeuze ten allen tijde wijzigen via een eenvoudig berichtje aan Oikocredit België
Het engagement van uw organisatie / onderneming
Het engagement van Oikocredit België

Oikocredit België verbindt er zich toe :

  • u bij elke wijziging van uw belegging een uittreksel uit het aandeelhoudersregister te bezorgen
  • u alle relevante documenten te bezorgen met betrekking tot het beheer van uw aandelenportefeuille
  • u regelmatig te informeren over de acties en projecten van Oikocredit
  • u uit te nodigen op elke Algemene Vergadering van Oikocredit België, en u alle nodige info te bezorgen die u toelaat om als stemgerechtigde deel te nemen aan deze Algemene Vergaderingen
  • u jaarlijks een dividend uit te keren, conform de beslissing van de Algemene Vergadering