Investeren bij Oikocredit België

Iedereen kan investeren in Oikocredit.

De voorbije 40 jaar investeerden al vele duizenden mensen in Oikocredit, en nog nooit verloor een investeerder ook maar 1 euro.

Hoeveel investeer ik ?

U investeert in aandelen met een waarde van €50 per aandeel. Uw eerste belegging bedraagt minimaal 5 aandelen (€250).

Hoe investeer ik ?

Eerste belegging

Wenst u voor het eerst te beleggen:

  • als particulier kan u online aan de slag en zich inschrijven op Mijn Oikocredit
  • als rechtspersoon (organisatie of onderneming) kan u dit formulier invullen: webformulier.

Meer informatie over de inschrijving

Bijkomende beleggingen

U kan heel makkelijk intekenen op bijkomende aandelen door het gewenst bedrag over te schrijven op rekening BE76 5230 8075 4595 (Triodos) van Oikocredit België, met vermelding, in vrije mededeling, van uw naam en 'aankoop aandelen'.

Wat brengt mijn belegging op ?

Dividend

U ontvangt jaarlijks een dividend. Oikocredit streeft ernaar een stabiel dividend uit te keren.Over 2017 werd een dividend uitbetaald van 0,75 procent. U kan zelf kiezen of u dit dividend herinvesteert of laat uitbetalen. U kan er ook voor kiezen om het dividend als gift te schenken.

Particulieren kunnen de roerende voorheffing gedeeltelijk terugvorderen via de personenbelasting.

Belastingvermindering

Wanneer u minstens 380 euro op jaarbasis belegt bij Oikocredit, heeft u recht op een belastingvermindering van 5% van de belegging (maximaal 320 €).

En als ik mijn geld weer nodig heb ?

Het terugnemen van aandelen gaat eenvoudig en snel. Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België u terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang uw vraag. De aandelen worden terugbetaald tegen nominale waarde. 

Wat zijn de kosten ?

Er worden geen instap-, noch uitstap- , noch beheersvergoedingen aangerekend.

Zijn er risico's ?

Inschrijvingen op aandelen moeten gebeuren op basis van alle informatie die u kan vinden in de informtienota die ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel en hier gratis kan worden geraadpleegd.

Hoe kan ik andere vragen stellen ?

U kan altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie !