Investeren bij Oikocredit België

Iedereen kan investeren in Oikocredit

De voorbije 40 jaar investeerden al vele duizenden mensen in Oikocredit en nog nooit verloor een investeerder ook maar 1 euro.

Hoe investeer ik?

  • Eerste belegging:

    • als particulier kan je je inschrijven op Mijn Oikocredit
    • als rechtspersoon (organisatie of onderneming) kan je dit formulier invullen: Webformulier.

meer informatie over de online inschrijving

  • Bijkomende beleggingen:

Om op bijkomende aandelen in te tekenen hoef je niet op Mijn Oikocredit ingeschreven te zijn. Je kan eenvoudig het gewenst bedrag overschrijven op rekening BE76 5230 8075 4595 (Triodos) van Oikocredit België, met vermelding, in vrije mededeling, van je naam en 'aankoop aandelen'.

Hoeveel investeer ik?

Je investeert in aandelen met een waarde van € 50 per aandeel. Je aanvangsbelegging bedraagt minimaal € 50. Boven dit minimumbedrag van € 50 kan je om het even welk bedrag (bijkomend) beleggen.

Wat brengt mijn belegging op?

Dividend

Je ontvangt jaarlijks een dividend. Oikocredit streeft ernaar een stabiel dividend uit te keren. Over 2019 werd een dividend uitbetaald van 0,75%. Je kan zelf kiezen of je dit dividend herinvesteert of laat uitbetalen. Je kan er ook voor kiezen om het dividend als gift te schenken.

Particulieren kunnen de roerende voorheffing gedeeltelijk terugvorderen via de personenbelasting.

Belastingvermindering

Wanneer je minstens € 400 op jaarbasis belegt bij Oikocredit, heb je recht op een belastingvermindering van 5% van de belegging (maximaal € 330).

En als ik mijn geld weer nodig heb?

Het terugnemen van aandelen gaat eenvoudig. Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België je terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang jouw vraag. De aandelen worden terugbetaald tegen nominale waarde. De terugbetaling gebeurt rond de 10e van de maand volgend op uw vraag tot terugbetaling.

Wat zijn de kosten?

Er worden geen instap-, noch uitstap- , noch beheersvergoedingen aangerekend.

Zijn er risico's?

Inschrijvingen op aandelen moeten gebeuren op basis van alle informatie die je kan vinden in de informtienota die ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel en hier gratis kan worden geraadpleegd.

Hoe kan ik andere vragen stellen?

Je kan altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie!