Heet van de naald : uw belegging geeft recht op een extra fiscaal voordeel!

Heet van de naald : uw belegging geeft recht op een extra fiscaal voordeel!

vrijdag 15 december 2017

Oikocredit België werd opnieuw erkend als ontwikkelingsfonds. Dit betekent dat u – onder voorwaarden - een belastingvermindering krijgt van 5% van het belegde kapitaal.

We zetten hier alle praktische details even op een rijtje :

  • Wanneer u minstens 380 euro op jaarbasis belegt bij Oikocredit, heeft u recht op deze belastingvermindering van 5% van de belegging. Bijvoorbeeld : u belegt in 2017 5000 euro bij Oikocredit, dan krijgt u een belastingvermindering van 250 euro in het aanslagjaar 2018 (voor de inkomsten 2017).
  • De belastingvermindering voor 2107 bedraagt maximaal 320 euro, wat overeenkomt met een belegging van 6400 euro. Uiteraard mag u ook hogere bedragen beleggen.
  • De belegging dient u – behalve bij overlijden – minstens 5 jaar aan te houden. Bij vervroegde terugname zal het ontvangen fiscale voordeel proportioneel worden teruggevorderd bij uw komende belastingaangifte.
  • Dit fiscaal voordeel geldt voor elke particuliere persoon. Zo heeft elk lid van een gezin afzonderlijk recht op dit fiscale voordeel.

Deze regeling geldt ook al voor het lopende jaar 2017. Met andere woorden : wanneer u voor 31 december 2017 op jaarbasis minstens 380 euro belegt bij Oikocredit, geniet u alvast van dit mooie fiscale voordeel.

De overige voordelen van een belegging bij Oikocredit blijven ongewijzigd :

  • u betaalt geen roerende voorheffing op het jaarlijks dividend tot een bedrag van 190 euro
  • wij garanderen u een groot sociaal en ecologisch rendement
  • u geeft met uw belegging onverminderd kansen aan ondernemende mensen in het Zuiden om een beter leven uit te bouwen

Kortom : meer dan ooit levert een belegging bij Oikocredit voordelen op zowel voor kansengroepen in het Zuiden als voor u zelf.

In naam van de vele duizenden kansarmen in het Zuiden die we bereiken, wil ik u alvast danken voor de kansen die u hen hiermee biedt!

Met hartelijke groeten, 

Johan  Elsen

PS : Bijkomend beleggen is heel simpel : schrijf het bedrag over op rekening BE76 5230 8075 4595 van Oikocredit België met vermelding van uw naam en ‘aankoop aandelen’

« Terug