Programma symposium hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie : een cruciale sleutel tot duurzame ontwikkeling

Oikocredit wil tegen 2020 minstens 300 miljoen euro investeren in hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden. Met deze investeringen beoogt Oikocredit zowel een grote sociale impact alsook een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Om het cruciale belang van het thema te onderstrepen, brengt Oikocredit België nu verschillende experten samen die het thema vanuit diverse hoeken zullen belichten.

Investeren in hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden : een logische stap voor Oikocredit bij het invullen van haar sociale missie

 David ten KroodeMark Roesink, Renewable energy finance specialist bij Oikocredit International.

 Als financieel specialist in het Hernieuwbare Energie team bij Oikocredit is hij verantwoordelijk voor het identificeren en ontwikkelen van financieringsprojecten in ontwikkelingslanden op het vlak van hernieuwbare energie. Hij is een gedreven expert op het vlak van investeringen in hernieuwbare energie, met ruime internationale ervaring.

Als belangrijkste insteek voor hernieuwbare energie ziet hij de strijd tegen klimaatverandering door de schadelijke emissies te reduceren die worden veroorzaakt door energie die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, naast uiteraard ook de maatschappelijke voordelen in de vorm van werkgelegenheid, betere elektriciteitsinfrastructuur voor gemeenschappen met een laag inkomen en betere toegang tot elektriciteit.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de kansen voor duurzame economische groei in ontwikkelingslanden (door hernieuwbare energie)

Hans Verboven, professor Ethisch en Duurzaam Ondernemen aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en verbonden aan de BASF-Deloitte-Elia Chair on Sustainability.

Hij is specialist op vlak van duurzaamheidsmanagement en -optimalisatie in bedrijven en ontwikkelt voor de Vlaamse Overheid de duurzaamheidstool voor KMO’s. Hij begeleidt bedrijven bij de evolutie naar een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hij is vertegenwoordiger voor de Universiteit Antwerpen in de Raad van Bestuur van CIFAL Flanders (UN Training & Research Centre for Smart Sustainability). Hierdoor is hij nauw betrokken bij de verspreiding van de Sustainable Development Goals en hoe kleine bedrijven hierbij een rol kunnen spelen.

Financiering van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden : een blijk van Christelijke solidariteit

Karel Malfliet, stafmedewerker bji het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en bezieler van Ecokerk. Hij werkte recentelijk mee aan de publicatie in België van Laudato Si, waarin Paus Franciscus ons als christenen oproept om ontwikkelingslanden te helpen bij de uitbouw van hernieuwbare energie.

Karel Malfliet is industrieel ingenieur landbouw en tropische landbouw. Hij startte zijn loopbaan in het jeugdwerk, als stafmedewerker voor kadervorming bij KLJ. Nadien werkte hij voor Broederlijk Delen en Welzijnszorg in Oost-Vlaanderen en als nationaal campagneverantwoordelijke van Broederlijk Delen. Voor zijn overstap naar Ecokerk, was hij nog twee jaar actief in de tuinbouwsector.

In zijn vrije tijd kan je hem aantreffen in zijn tuin, in KLJ Hamme waar hij volwassenbegeleider is, of als vrijwilliger in de parochie.

De rol van Oikocredit België bij het bevorderen van investeringen in hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden

Vincent De Waele, voorzitter van Oikocredit België.

Vincent De Waele ziet zichzelf op de eerste plaats als change manager, en begeleidt mensen en organisaties in hun zoektocht naar positieve verandering. Hij doet dit met grote gedrevenheid en passie, ervan overtuigd dat positieve verandering binnen ieders handbereik ligt.

Het is vanuit deze overtuiging dat hij zich voor Oikocredit engageert. Hij kan daarbij terugblikken op een rijk gevulde loopbaan in leidinggevende en strategische functies bij diverse grote bedrijven en organisaties. Deze rijke ervaring wendt hij nu aan ten goede van onder meer sociale en ecologische veranderingsprocessen.

Paneldebat met alle sprekers

Moderator : Alma De Walsche, journaliste bij MO*

Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden. Ze woonde vijf jaar in de Ecuadoraanse Andes en ging nadien aan de slag bij Wereldwijd, de voorloper van MO*. De ervaring in Latijns-Amerika voedde haar belangstelling voor de landbouw- en grondproblematiek en de ecologische thema’s, maar ook voor grassroots-bewegingen en politieke analyses.

Muzikale omlijsting

Frauke Elsen (zang, hobo) en Joren Elsen (trombone)

Volg ons op: