Welkom op de persoonlijke Oikocredit pagina van Francis Cardyn

Akkoord wij hebben, nu voor onze generatie en misschien nog voor onze kinderen, voldoende klassieke energiebronnen : olie, gas, steenkool, zelfs kernenergie voor warmte, elektriciteit. De energie is zelfs momenteel goedkoop.

Dat goedkope gaat er zeker van af. Later of eerder vroeger?  Dat is reden nummer 1 om andere energiebronnen te zoeken en verder te ontwikkelen.

Reden 2: veel belangrijker nog is dat we sneller meer hernieuwbare energie moeten produceren. Uit puur gezond verstand: om ons leefmilieu te sparen, zo gezond als mogelijk te houden. Het niet nog verder te beschadigen. Niemand zal ontkennen dat leefmilieu, klimaat echt gehypothekeerd worden door het verstoken van allerlei fossiele brandstoffen en dat we met het afval van kernenergie niet weten wat aanvangen.

Reden 3, laatst vermeld maar daarom niet minder belangrijk. Er moet meer hernieuwbare energie komen omdat we landen die economisch achterop hinken goede en goedkope energie ter beschikking moeten stellen. Ze moeten – moeten – de kans hebben om zich ook te ontwikkelen om zo hun inwoners een behoorlijk menswaardig bestaan te kunnen bieden. Een ontwikkelingsland met startende bedrijven moet zich kunnen ontwikkelen. Zo simpel is het. Zo noodzakelijk is het.

Het is fundamenteel mensonwaardig als we aanvaarden dat wij met een druk op de knop alle nodige energie, elektriciteit, verwarming kunnen krijgen en dat men in een nog veel te groot aantal landen alleen maar een vuurtje heeft. Blijft hebben.

Hernieuwbare energie zo goedkoop als mogelijk ter beschikking stellen in ontwikkelingslanden is het hoofddoel van Oikocredit. 1 miljard mensen snakken naar elektriciteit.

Tot nu toe allemaal vrij theoretisch. Daarom bezorg ik je het echte relaas van een gerealiseerd project van hernieuwbare energie in India. Oikocredit heeft dergelijke verslagen van projecten elders in de wereld.

 

In het dorp Puttapaka in de deelstaat Telangana (deelstaat van India, tot juni 2014 een regio in de Indiase staat Andhra Pradesh) werkt Bukshapathy net zoals talloze generaties voor hem als wever. Tot voor heel kort was de verlichting in zijn atelier en bij alle andere wevers een kaars, een petroleumvuurtje. Oikocredit heeft, samen met Thrive  Solar, ervoor gezorgd dat Bukshapathy en alle andere wevers nu met meer dan behoorlijk licht, opgewekt met zonne-energie kunnen werken. Langer werken en bovendien beter werken want hij is nu in staat om de kwaliteit van zijn werk beter te controleren. En van de ongezonde lucht van vuurtjes en petroleum is hij ook verlost.

In India heeft Oikocredit vorig jaar 2015 meer dan 50.000 families geholpen om hun huizen, werkplaatsen te verlichten met hernieuwbare energie. In dat land gaat het altijd om zonne-energie. 50.000. Veel en tegelijk weinig want de noden zijn gigantisch groot. Daarom heeft Oikocredit het ambitieuze plan om op het einde van 2016 voor 50 miljoen euro te investeren in projecten van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. Het doel is om tegen 2020 300 miljoen euro te hebben geinvesteerd.

Ook jij kan daarbij helpen door te investeren via Oikocredit. Je verliest er niets bij. Integendeel.

Onze huidige coöperanten hebben momenteel al – gemiddeld per investeerder – voor 12.000 euro geïnvesteerd bij Oikocredit. Zo’n bedrag moet het echt niet zijn. Men kan al coöperant worden met een bijdrage van 250 euro. Geld dat je meer opbrengt dan een spaarboekje (1,25% per jaar) en dat je altijd terug kan opvragen.

De voordelen die u ontvangt zijn niet min:

  • 1,25% is het stabiele rendement van de voorbije 10 jaren
  • Zo lang het bedrag van het dividend niet boven de 190 euro komt wordt er geen roerende voorheffing toegepast. 
  • Het feit dat je mensen, medemensen, echt vooruithelpt.
  • Het feit dat je mee ijvert om ons klimaat, ons leefmilieu zo goed als mogelijk te bewaren, te verbeteren. 

Oikocredit telt momenteel al meer dan 51.000 investeerdeers. Ze opteerden om een deel van hun spaargeld te beleggen in duurzame, ethische en ecologisch verantwoorde initiatieven.

Zin om ook bij Oikocredit aan te sluiten? Via deze link is investeren makkelijk, eenvoudig en veilig! 

   Francis Cardyn


Volg ons op: