Oikocredit in België

Het ontstaan van Oikocredit België gaat terug tot begin jaren tachtig. Banken werden toen actief bevraagd over hun investeringen in Zuid-Afrika.

Onder het initiatief van de “Antwerpse Raad van Kerken”, “Kerk en Ontwikkeling” en “Protestantse Solidariteit” en met de steun van de “Commissie Rechtvaardigheid en Vrede" van de Belgische bisschoppen werd eind 1984 Oikocredit België opgericht als alternatieve financieringscoöperatie onder de naam VOOC (wat stond voor “Vlaamse Oecumenische Ontwikkelingscoöperatie”).

Op 22 december 2005 werd de naam VOOC gewijzigd in Oikocredit-be, en dit in navolging van de internationale benaming Oikocredit.

Sinds 2013 ontwikkelt Oikocredit België haar activiteiten vanuit de nationale zetel in Brussel. Jaarlijks groeit het kapitaal en het aantal aandeelhouders alsmaar sterker.