Bestuurders

Vincent De Waele Voorzitter

Gepassioneerd door het onderwerp ‘verandering’ alsook door de menselijke dimensie ervan, probeer ik op een coherente manier nieuwe modellen van functioneren in de praktijk om te zetten (gift & share economy, samenwerkingsmodellen en –ruimtes, leermodellen,…).

Bert Kuypers
Ondervoorzitter

Business strategy, general management, herstructurering van bedrijven, financieel en IT management. Momenteel managing partner van ARCH International (adviesbureau). Lid van de KMO Adviesraad van UNIZO. 

Eric de Smet

Neuroloog - Geestelijke gezondheid in ontwikkelingslanden

Filip Gijsel

Aan mijn studententijd heb ik een grote interesse voor landen uit de derde wereld overgehouden. Lange tijd ben ik daar ook als vrijwilliger actief mee bezig geweest: als lid van de Wereldwinkel, het lokale 11.11.11-comité en de derde wereldraad in mijn woonplaats. Nu ik op pensioen ben wil ik dat engagement terug opnemen. Daarbij wil ik mijn kennis inzake financieel beleid en financiële producten inbrengen en werken aan de verdere uitbouw van Oikocredit als een professionele, verantwoorde en innovatieve organisatie. 

Mieke Willems

De theorie van microkredieten ken ik al uit mijn basisopleiding ontwikkelingseconomie. Daarna heeft mijn loopbaan vooral richting gekregen door aanvullende opleidingen in media en marketingcommunicatie. Ik heb marketingmanagement-functies bekleed in diverse sectoren: media (Roularta, Metro, Mediahuis), financiële dienstverlening (Vivium, Triodos Bank) en onderwijs (AMS). Bij deze werkgevers ben ik meer en meer het sociaal engagement gaan opzoeken, en was daarnaast ook actief als vrijwilliger in internationale sociale projecten.

Pierre Schmit

Na een aantal functies te hebben bekleed als beheerscontroleur en nadien als financiële directeur in verschillende ondernemingen, waaronder Triodos bank, ben ik sinds oktober 2019 Administratieve en financiële verantwoordelijke bij de NGO Louvain Coopération.

Ik voel mij al jaren aangesproken door de onrechtvaardigheid teweeggebracht door de huidige werking van de economie. Daarom investeer ik in, en zet ik mij in voor, organisaties met een sociale impact, o.m. Rotary maar ook een aantal coöperaties die actief zijn in de sector van de hernieuwbare energie.

Machiels Philip

52 jaar – bisschoppelijk gedelegeerde patrimonium en financiën voor bisdom Gent. Ik ben gehuwd en heb 2 ‘bijna’ volwassen zonen. Limburger van oorsprong, maar al een tijdje woonachtig in de provincie Antwerpen en het bisdom Gent.

Vanuit mijn opleiding en huidige functie is maatschappelijk en sociaal betrokken zijn een evidentie. Net als onze paus al herhaaldelijk heeft verkondigd, versterkt door de Belgische Bisschoppenconferentie, is een faire, sociale maatschappij met oog voor de ecologie, een waarde waar ik mij persoonlijk in kan vinden. Een waarde die ik ook kan terugvinden in de werking van Oikocredit België.

Hiervan vertrekkend, aangevuld met een jarenlange diverse bancaire loopbaan, zou ik een meerwaarde willen betekenen in de verdere uitbouw van Oikocredit België.

Marion Cahen 3.jpg

 Marion Cahen

Ik heb in alle drie de gewesten van het land een voet aan de grond: ik ben opgegroeid in Wallonië, heb gestudeerd en gewerkt in Brussel en de laatste 15 jaar in Vlaanderen, waar ik in Gent woon en werk.

Sinds mijn studies aan de ULB heb ik me geëngageerd in de wereld van de microkredieten in België, bij diverse organisaties zoals het Participatiefonds, Brusoc, Hefboom en MicroStart. Empowerment, verantwoordelijkheid, een bottom-up benadering van het armoedeprobleem en de duurzaamheid van de hulp, zijn concepten die mij vanaf het begin hebben overtuigd.
Ondertussen sta ik aan het hoofd van de Gentse afdeling van Duo for a Job, een organisatie die zich inzet om jongeren met een migratie-achtergrond aan een job te helpen.

Het thema van financiële inclusie, en in het bijzonder in het Zuiden, blijft mij bijzonder boeien.