Bestuurders

Vincent De Waele Voorzitter

Gepassioneerd door het onderwerp ‘verandering’ alsook door de menselijke dimensie ervan, probeer ik op een coherente manier nieuwe modellen van functioneren in de praktijk om te zetten (gift & share economy, samenwerkingsmodellen en –ruimtes, leermodellen,…).

Bert Kuypers
Ondervoorzitter

Business strategy, general management, herstructurering van bedrijven, financieel en IT management. Momenteel managing partner van ARCH International (adviesbureau). Lid van de KMO Adviesraad van UNIZO. 

Francis Cardyn

Als gepensioneerde journalist zet ik mij in ten dienste van kinderen in nood, humanitaire crisissen, volwassenen met verstandelijke beperking...

Door mij voor Oikocredit in te zetten, wens ik bij te dragen aan de financiële inclusie van kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

Nathalie Châtel

Mijn kennis en ervaring als juriste en advocaat (sinds meer dan 20 jaar aan de balie) wil ik graag ten dienste stellen van een positief project zoals dat van Oikocredit.

Het spreekt mij aan dat Oikocredit enerzijds mensen helpt om een toekomst te bouwen en op eigen voeten te staan in landen waar dit niet vanzelfsprekend of zelfs uitermate moeilijk is, en anderzijds een alternatief biedt op financieel vlak om duurzaam te investeren.

Eric de Smet

Neuroloog - Geestelijke gezondheid in ontwikkelingslanden

Filip Gijsel

Aan mijn studententijd heb ik een grote interesse voor landen uit de derde wereld overgehouden. Lange tijd ben ik daar ook als vrijwilliger actief mee bezig geweest: als lid van de Wereldwinkel, het lokale 11.11.11-comité en de derde wereldraad in mijn woonplaats. Nu ik op pensioen ben wil ik dat engagement terug opnemen. Daarbij wil ik mijn kennis inzake financieel beleid en financiële producten inbrengen en werken aan de verdere uitbouw van Oikocredit als een professionele, verantwoorde en innovatieve organisatie. 

Rony Mels

Financiering van NGO's en sociaal economische organisaties in België: investerings- en krediet-analyse, herstructurering. Bestuur van sociaal economische financiële ondernemingen en onderemingen in hernieuwbare energie.

Martje Nooij

Bestuurder en adviseur van goededoelenorganisaties in België en Nederland. 

Investeren in mensen vind ik belangrijk, altijd en overal. Daarom vind ik het een goede zaak dat Oikocredit samenwerkt met organisaties die niet alleen financiële diensten maar in toenemende mate ook capaciteitsopbouw bieden aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Ulrike Weinspach

Ik startte mijn carrière bij een groot Duits studiebureau in het kader van projecten en programma's voor rurale ontwikkeling in het oosten van China en in Tibet. Nadat ik in 2004 in België een gezin stichtte, legde ik me toe op de opvolging en evaluatie van de impact van rurale ontwikkelingsprojecten, voornamelijk binnen Europa. Ik werkte bij Entraide & Fraternité als verantwoordelijke voor de programma's in Azië. Ik stond in voor de promotie van voedselsoevereiniteit en duurzame landbouwontwikkeling, voornamelijk in de Filippijnen, in samenwerking met een netwerk van lokale partners. Sinds januari 2016 werk ik voor MISEREOR.