Interview met Kawien Ziedses des Plantes

over Oikocredits Social & Environmental Performance

24 augustus 2017

Ieder jaar publiceert Oikocredit in juni haar rapport over de sociale resultaten van Oikocredit in het afgelopen jaar. Vanaf dit jaar is het uitgebreid met onze impactresultaten op milieu-gebied en het heeft een nieuwe naam gekregen: Social & Environmental Performance Report.
We vroegen Kawien Ziedses des Plantes, deputy director social performance & capacity building bij Oikocredit international, in een interview waarom Oikocredit de toevoeging van milieu aan het rapport zo belangrijk is en hoe Oikocredit hier mee omgaat.

Waarom vindt Oikocredit het belangrijk om verslag uit te brengen over haar social and environmental performance?
Oikocredit is een sociaal verantwoordelijke investeringscoöperatie, opgericht om organisaties en particulieren in staat te stellen hun geld te investeren in positieve ontwikkeling. Als sociaal investeerder werken we volgens het principe van duurzame emancipatie van mensen en gemeenschappen met een laag inkomen, met respect voor natuurlijke hulpbronnen. Het is daarbij van cruciaal belang dat we de sociale en milieu-impact van onszelf en van onze partners monitoren.

Als we weten hoe onze partners omgaan met klantbehoeften en ecologische duurzaamheid, kunnen we waar nodig verbeteringen aanbrengen en verantwoording afleggen aan onze leden en eindklanten, zoals micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en kleinschalige boeren die een lening hebben afgesloten. Onze analyses laten zien dat de environmental, social en governance (ESG) scores van onze partners in de inclusieve-financieringsportefeuille zeer goed zijn voor wat betreft het leveren van klantvoordelen. Onze portefeuille in de productie- en dienstensector scoort goed op milieu.

Wat is er dit jaar nieuw en anders aan het Social & Environmental Performance Report?
Het rapport is dit jaar uitgebreider en gaat méér de diepte in vergeleken met de voorgaande jaren. Zo bevat het een uitgebreid verslag over de impact van ons werk op de klanten van onze partners, met informatie over hoe partners die financiële diensten verstrekken hun vrouwelijke klanten en klanten op het platteland bereiken, en trendanalyses op langere termijn. Het rapport geeft ook gedetailleerde informatie over ons werk op het gebied van ecologische duurzaamheid, met twee nieuwe indicatoren, en laat zien hoe onze missie zich verhoudt tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Wat zijn client outcomes en waarom geeft Oikocredit hier zoveel aandacht aan?
Client outcomes zijn veranderingen in de levens van mensen over een lange periode. Het doel en de ultieme test van ons werk is de emancipatie van mensen in gemeenschappen met lage inkomens. We vergroten onze kennis van client outcomesdoor vragen te stellen als: ‘Wat gebeurt er in de levens van klanten?’ en ‘Maakt financiële inclusie een verschil?’

Onze capaciteitsopbouw op het gebied van client outcomes stelt partners in staat om klantinzichten te gebruiken om bewuste keuzes te maken voor innovatie en bedrijfsontwikkeling. En we kunnen diepgaand longitudinaal onderzoek doen op basis van reeds verzamelde gegevens. Het global client outcomes-programma, dat we in 2014 hebben gelanceerd voor partners in Azië, is uitgebreid naar Latijns-Amerika.

Hoe reageert Oikocredit op de uitdagingen van klimaatverandering?
Oikocredits portefeuille voor duurzame energie groeit snel. De portefeuille promoot toegang tot energie en draagt bij aan de overstap naar lage CO2-emissies, die nodig is om een klimaatramp te voorkomen. We beoordelen duurzame-energie-projecten op basis van het aantal huishoudens dat door het project toegang krijgt tot schone energie én op basis van het aantal ton CO2-uitstoot dat wordt bespaard.

Onze kantoren worden ook steeds actiever met het meten van en rapporteren over hun CO2-voetafdruk. Steeds meer collega’s houden rekening met de CO2-uitstoot bij het plannen van dagelijks woon-werkverkeer (minder met de auto, bijvoorbeeld) en langere zakelijke reizen.

Hoe is Oikocredits relatie met de partners die zij helpt ontwikkelen?
Goede partnerrelaties zijn essentieel voor Oikocredits effectiviteit. En dat begint met het kiezen van gelijkgestemde partners. We omschrijven onze langdurige committering aan partners als ‘ontwikkelingsfinanciering plus’ en bieden capaciteitsopbouw op het gebied van, bijvoorbeeld, leiderschap binnen de organisatie, financieel management, risicomanagement, datamanagement, social and environmental performance, marketing en landbouwtechnieken. We vragen onze partners elk jaar wat hun ontwikkeldoelen zijn en werken samen aan het meten van de performance en het verbeteren van de dienstverlening. Elke twee jaar rapporteren we over partnertevredenheid op basis van een enquête.

Waarom zet Oikocredit nieuwe partnerschappen op met institutionele donors?
Lange-termijn-werk gericht op het ondersteunen en versterken van gemeenschappen met een laag inkomen vereist een strategische multi-stakeholder-benadering. Er zijn geen snelle of gemakkelijke manieren om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen of klimaatverandering aan te pakken. Het vereist innovatie en doorzettingsvermogen. Door onze krachten te bundelen met een breed scala aan institutionele donorpartners kunnen we meer fondsen werven en kunnen alle stakeholders gebruikmaken van elkaars ervaringen en expertise.

Het Social & Environmental Performance Report 2016 kunt u op deze pagina downloaden in het Engels

De presentatie van Kawien Ziedses des Plantes op onze Algemene Vergadering van 13 mei 2017 kan u hier downloaden.