Uw eerste belegging bij Oikocredit?

Iedereen kan investeren in Oikocredit.

De voorbije 40 jaar investeerden al vele duizenden mensen in Oikocredit, en nog nooit verloor een investeerder ook maar 1 euro.

Hoeveel investeer ik ?

U investeert in aandelen met een waarde van €50 per aandeel. Uw eerste belegging bedraagt minimaal 5 aandelen (€250).

Hoe investeer ik ?

U vult ons on-line formulier in en stort het bedrag van uw belegging op bankrekening BE76 5230 8075 4595 (BIC TRIOBEBB) van Oikocredit België over.

Uw investeringen worden bijgehouden in een aandelenregister, waarvan u na elke wijziging bij het begin van de maand een uittreksel ontvangt.

Wat brengt mijn belegging op ?

U ontvangt jaarlijks een dividend. Oikocredit betaalt reeds jaren een stabiel dividend uit van 1,25%.

U kan zelf kiezen of u dit dividend herinvesteert of laat uitbetalen. U kan er ook voor kiezen om het dividend (gedeeltelijk) als gift aan Oikocredit te schenken.

Tot €640 is uw dividend vrijgesteld van roerende voorheffing .

Wanneer u minstens 380 euro op jaarbasis belegt bij Oikocredit, heeft u recht op een belastingvermindering van 5% van de belegging (maximaal 320 €).

En als ik mijn geld weer nodig heb ?

Het terugnemen van aandelen gaat eenvoudig en snel.

Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België u terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang uw vraag. De aandelen worden terugbetaald tegen nominale waarde.

De terugbetaling gebeurt doorgaans binnen een termijn van twee weken (behalve tijdens het jaarlijks verlof).

Wat zijn de kosten ?

Er worden geen instap-, noch uitstap- , noch beheersvergoedingen aangerekend.

Zijn er risico's ?

Inschrijvingen op aandelen moeten gebeuren op basis van alle informatie die u kan vinden in het prospectus dat ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel en hier gratis kan worden geraadpleegd.

Hoe kan ik andere vragen stellen ?

U kan altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie !

Investeer nu online


Volg ons op: