Uw eerste belegging bij Oikocredit?

Iedereen kan investeren in Oikocredit.

De voorbije 40 jaar investeerden al vele duizenden mensen in Oikocredit, en nog nooit verloor een investeerder ook maar 1 euro.

Hoeveel investeer ik ?

U investeert in aandelen met een waarde van €50 per aandeel. Uw eerste belegging bedraagt minimaal 5 aandelen (€250).

Hoe investeer ik ?

U vult ons on-line formulier in en stort het bedrag van uw belegging op bankrekening BE76 5230 8075 4595 (BIC TRIOBEBB) van Oikocredit België over.

Uw investeringen worden bijgehouden in een aandelenregister, waarvan u na elke wijziging bij het begin van de maand een uittreksel ontvangt.

Wat brengt mijn belegging op ?

U ontvangt jaarlijks een dividend. Oikocredit betaalt reeds jaren een stabiel dividend uit van 1,25%.

U kan zelf kiezen of u dit dividend herinvesteert of laat uitbetalen. U kan er ook voor kiezen om het dividend (gedeeltelijk) als gift aan Oikocredit te schenken.

Tot €640 is uw dividend vrijgesteld van roerende voorheffing .

Wanneer u minstens 380 euro op jaarbasis belegt bij Oikocredit, heeft u recht op een belastingvermindering van 5% van de belegging (maximaal 320 €).

En als ik mijn geld weer nodig heb ?

Het terugnemen van aandelen gaat eenvoudig en snel. Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België u terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang uw vraag. De aandelen worden terugbetaald tegen nominale waarde.

Omwille van nationale wetgeving is het enkel mogelijk om een terugname van uw belegging te vragen tussen 1 januari en 30 juni van elk jaar voor natuurlijke personen. Rechtspersonen mogen een terugname vragen tussen 1 januari en 31 maart van elk jaar.

De terugbetaling gebeurt doorgaans binnen een termijn van twee weken (behalve tijdens het jaarlijks verlof).

Wat zijn de kosten ?

Er worden geen instap-, noch uitstap- , noch beheersvergoedingen aangerekend.

Zijn er risico's ?

Inschrijvingen op aandelen moeten gebeuren op basis van alle informatie die u kan vinden in het prospectus dat ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel en hier gratis kan worden geraadpleegd.

Hoe kan ik andere vragen stellen ?

U kan altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie !

Investeer nu online


Volg ons op: