U heeft al eerder belegd bij Oikocredit

Heeft u al geïnvesteerd in Oikocredit en bent u dus al vennoot ?

Dan kan u heel makkelijk intekenen op bijkomende aandelen als volgt : 

U schrijft uw bijkomende belegging (om het even welk bedrag) over op rekening BE76 5230 8075 4595 (BIC TRIOBEBB) van Oikocredit België, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, met vermelding van uw naam en 'aankoop aandelen'.

Alle informatie over de aandelen van Oikocredit-be kan u vinden in het prospectus dat gratis online kan worden geraadpleegd of (op afspraak) ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel.


Volg ons op: