Risico's

Onderstaande risico's zijn een selectie uit de volledige lijst van risicofactoren die u terugvindt in het prospectus.

Risico’s verbonden aan de beperkte liquiditeit van de aandelen

Er bestaat geen secundaire markt waarop de aandelen van Oikocredit-be kunnen verhandeld worden. Hoewel het mogelijk is voor een aandeelhouder om uit te treden, conform de daartoe in de statuten van Oikocredit-be voorziene procedure, ontstaat hierdoor een relatief beperkte liquiditeit.

Landenrisico

Economische en/of politieke problemen, soms in combinatie met extreem hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor de ontvanger van financieringen van Oikocredit om te voldoen aan de (terug)betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om het landenrisico van haar financieringsportefeuille te verminderen, is deze portefeuille gespreid over vele regio's en meer dan zeventig landen.

Valutarisico

De meeste leningen en investeringen van Oikocredit zijn in lokale valuta, zodat onze partners geen valutarisico’s lopen. Om dit risico voor Oikocredit op te vangen, hebben we een speciaal fonds met de nodige reserves.

Kredietrisico

Het risico van onze investeringen in partners verschilt van partner tot partner en is afhankelijk van factoren zoals de sector waarin de partner actief is en de kwaliteit van het management. Wij evalueren al deze factoren zorgvuldig via een interne haalbaarheidsstudie, die door ons Credit Committee wordt beoordeeld. Toch kan het voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet kan terugbetalen. Ook om dit risico op te vangen, heeft Oikocredit de nodige reserves opzij gezet.

Investeer nu online


Volg ons op: