Nieuwe regels betreffende de vrijstelling van roerende voorheffing

Sinds 2018 is de regeling in verband met de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen gewijzigd.

De specifieke vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van €190 van dividenden uitgekeerd door erkende coöperaties is niet meer van toepassing. In de plaats hiervan is er een nieuwe algemene vrijstelling op de eerste schijf van €800 van al je dividenden uit aandelen samen: coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld. Het betreft dividenden uit zowel Belgische als buitenlandse aandelen.

Deze nieuwe regeling geldt, net als de vorige vrijstelling, enkel voor natuurlijke personen.

Een belangrijke verandering is dat de vrijstelling niet meer aan de bron wordt toegepast: de roerende voorheffing wordt afgehouden van het gehele bedrag aan dividenden en je kan die pas het jaar nadien via je belastingaangifte terugvorderen. In je belastingaangifte 2020 geef je je inkomen van 2019 aan en dus ook de roerende voorheffing die op je dividenden (een schijf van maximum €800) van 2019 afgehouden is.

Dit geldt voor zowel de dividenden die je uitbetaald zijn als voor de dividenden die je herinvesteerd hebt of aan Oikocredit geschonken hebt.

Hoe doe je dat concreet?

  • Je krijgt van ons een jaarstaat waarop het bedrag van je dividend en het bedrag van de afgehouden roerende voorheffing vermeld worden (*)
  • Je vult het bedrag van de afgehouden roerende voorheffing in op je belastingformulier, in Vak VII, rubriek A, 1., b) bij codes 1437-18 of 2437-85
  • Als je gebruik maakt van een voorstel van vereenvoudigde aangifte, dan kan je de roerende voorheffing terugvorderen via het papieren antwoordformulier of via het indienen van een digitale aangifte in de inkomstenbelasting
  • Je bewaart je jaarstaat: je moet dit formulier ter beschikking houden en dus enkel bij een belastingcontrole kunnen voorleggen.

 (*) Gebruik je al MyOikocredit : deze jaarstaat is beschikbaar vanaf april in je persoonlijk dossier op onze website. Je kan daar altijd een kopie downloaden.