Hartelijk dank voor uw investering!

Dankzij u krijgen nu nog meer mensen de kans op een beter leven!

Nu nog uw investering overschrijven op rekening BE76 5230 8075 4595 (BIC TRIOBEBB) van Oikocredit België, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, met vermelding 'aankoop aandelen'. Daarna ontvangt u van ons een eerste uittreksel uit het aandelenregister.


Volg ons op: