Algemene Vergadering 2018 Oikocredit-be cvso

Zaterdag 26 mei 2018 van 9u30 tot 13u00
EPHEC (Konrad Adenauerlaan 3, 1200 Brussel: wegbeschrijving)

Documenten met betrekking tot de algemene vergadering 2018