Agenda Algemene Vergadering 2019

Zaterdag 18 mei 2019 van 9u30 tot 13u
Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel

9u30    Ontvangst met koffie
10u      Algemene Vergadering

 1. Welkomstwoord door Vincent De Waele, voorzitter, en aanstelling bureau
 2. Vaststelling van het vertegenwoordigde kapitaal en de stemgerechtigden
 3. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 26 mei 2018
 4. Presentatie van het jaarverslag 2018 en perspectieven 2019 door Johan Elsen, directeur
 5. Financiële resultaten van Oikocredit België:
  1. Presentatie van het financieel verslag van Oikocredit-be cv en korte toelichting bij de resultaten en balans van Oikocredit-be vzw door Filip Gijsel, bestuurder
  2. Verslag van de commissaris
  3. Goedkeuring van de rekeningen 2018 van Oikocredit-be cv
  4. Bestemming van het resultaat
 6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
 7. Verlenging van het mandaat van de commissaris
 8. Verkiezing nieuwe bestuurders

 9. Ontwikkelingen bij Oikocredit Internationaal, door Ging Ledesma, Investor relations & Social performance, Capacity Building Director bij Oikocredit International
 10. Onze projecten in Afrika, Hans Perk, Credit Director Africa bij Oikocredit International

 11. Tijd voor vragen
 12. Varia

13u      Lunch
14u      Geleide ‘Bruegel-wandeling’ doorheen de Marollen (tot ca 17u)