3 goede redenen om bij Oikocredit te beleggen

Beleggen bij Oikocredit staat gelijk aan duurzaam investeren:

 1. een eerlijke financiële opbrengst, maar vooral
 2. een zeer groot sociaal rendement en
 3. een ecologisch rendement

Met een belegging biedt Oikocredit kansen aan ondernemende mensen in het Zuiden. Je helpt hiermee mensen zélf aan hun toekomst bouwen. 

Hoe werkt beleggen bij Oikocredit?

Wat is beleggen?

Beleggen is een manier om vermogen op te bouwen voor de toekomst. Oikocredit is een coöperatie met als doel om een positieve impact te creëren op de levens van mensen. Alle aandeelhouders beleggen samen geld in de coöperatie om dat gezamenlijk te investeren in microkredietlandbouw en hernieuwbare energie. Daarbij hoort een eerlijk dividend. Het is daarom geen belegging om snel rijk mee te worden.

Beleggen versus sparen

Een belegging bij Oikocredit lijkt misschien op sparen, maar dat is het zeker niet. Bij sparen wordt geld op een bankrekening gezet. Hier zitten haast geen risico's aan verbonden. En door de depositobeschermingsregel is jouw geld gewaarborgd tot 100.000 euro per bank en per persoon voor als de bank failliet gaat. Aan beleggen zijn andere risico’s verbonden dan aan sparen. Een risico kan bijvoorbeeld zijn dat het rendement lager is dan van te voren gedacht. Over het algemeen is het zo dat hoe hoger het rendement is, hoe hoger ook het risico is.

Ook aan een belegging in Oikocredit zijn risico’s verbonden. De risico’s zijn hier te lezen. 

Duurzaam versus impact beleggen

Traditionele beleggers investeren vooral om vermogen op te bouwen. Andere beleggers sluiten bepaalde bedrijven of sectoren uit van hun belegging, zoals bijvoorbeeld wapenhandelaren. Dat wordt verantwoord beleggen genoemd. Als er met een belegging rekening wordt gehouden met de invloed op mens en milieu, dan heet dat duurzaam beleggen. Bij Oikocredit gaan we nog een stapje verder: impact beleggen. Hierbij is het doel om een positieve impact te hebben.

INLEG
Start met beleggen vanaf 200 euro. Wij gaan met uw belegging aan de slag.
IMPACT
Uw belegging investeren wij in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, via microkrediet aan ondernemers, leningen aan coöperaties van landbouwers, verstrekkers van hernieuwbare energie. Zodat mensen zélf aan hun toekomst kunnen bouwen.
STEEDS OPNIEUW
De ondernemer betaalt zijn (micro)krediet na een afgesproken periode terug. Uw geld wordt opnieuw uitgeleend aan een andere ondernemer. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

Focus op impact, maar ook enkele financiële voordelen:

   • een eerlijk dividend
   • geen in- of uitstap kosten, geen beheersvergoedingen
   • fiscaal voordeel
   • vermindering of vrijstelling van roerende voorheffing voor particulieren

Lees hier meer over je financiële voordelen >

Hoe beleg ik in Oikocredit? 

Lees hier meer over een belegging bij Oikocredit en start meteen door je online profiel aan te maken. 

label_Fairfin_NL.jpg

Aandelen van Oikocredit België hebben sinds 2015 label voor solidaire financiering van FairFin & Financité.
Dit label keurt financiële producten op hun sociale en ecologische waarde. Het is gericht op vormen van investeringen die sociale cohesie bevorderen. FairFin evalueert jaarlijks de niet-financiële kwaliteit van de gelabelde producten (sociale cohesie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, transparantie...) en verzekert zo de investeerder dat zijn geld solidair wordt ingezet.

Nog vragen? 

Neem een kijkje bij de meestgestelde vragen >