Inschrijvingsformulier AV 2022

Vul dit inschrijvingsformulier tegen 12 mei in, als u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 21 mei 2022. 

Wenst u een volmacht te geven, dan kan u het online volmachtformulier invullen. U kan er eveneens uw steminstructies aanduiden.

Mijn gegevens
Enkel in te vullen als u een organisatie vertegenwoordigt die aandeelhouder is bij Oikocredit België
(aankruisen wat past)
Wij nodigen ook uw partner uit om deel te nemen aan de algemene vergadering en vrijblijvend de lunch en het museumbezoek. Indien uw partner geen aandeelhouder van Oikocredit is, gelieve hieronder aan te duiden of hij/zij wenst deel te nemen en de naam van uw partner door te geven.
Wilt u ons graag iets meedelen?