Interview met David ten Kroode

We vroegen aan David ten Kroode, hoofd van de afdeling Hernieuwbare energie, waarom de hernieuwbare energiesector goed past bij Oikocredit.  

Oikocredit is een coöperatie. Zijn de leden er blij mee dat Oikocredit zich diversifieert in hernieuwbare energie?

De belangrijkste insteek voor hernieuwbare energie is de strijd tegen klimaatverandering door de schadelijke emissies te reduceren die worden veroorzaakt door energie die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen.

Daarbij zijn er ook maatschappelijke voordelen in de vorm van werkgelegenheid, betere elektriciteitsinfrastructuur voor gemeenschappen met een laag inkomen en betere toegang tot elektriciteit. Dankzij deze sociale en milieu-effecten is hernieuwbare energie een sector die goed past bij onze missie en bij onze people, planet, profit-benadering, de triple bottom line.

Is er een bepaalde subsector, zoals zonne-energie, die een prioriteit krijgt? En zo ja, waarom?

Over het algemeen zullen we ons richten op beproefde en geteste technologieën. Daarom zal onze portefeuille zeer waarschijnlijk bestaan uit projecten gericht op zonne-energie, windenergie, waterkrachtenergie en bio-energie. Nieuwere technologieën, zoals brandstof van algen of elektriciteit opgewekt door getijden komen, hoewel veelbelovend, voorlopig niet in onze portefeuille voor.

Mijn persoonlijke favoriete hernieuwbare energievorm is zonne-energie, of fotovoltaïsche energie om precies te zijn. Zonne-energie is inderdaad veilig. Het vergt weinig onderhoud en is op zeer kleine schaal (denk aan een lamp van 5 euro) toepasbaar maar ook op zeer grote schaal, zoals in zonneparken die tientallen miljoenen euro’s kosten.

Bij zonne-energie is er namelijk geen sprake van de milieu- of maatschappelijke zorgen die wel voorkomen bij andere technologieën.

Windturbines zijn bijvoorbeeld erg groot en kunnen de migratiepatronen van vogels verstoren en waterkrachtcentrales in rivieren kunnen impact hebben op de watervoorziening van boeren die stroomafwaarts wonen.

Ga je je eerst op een specifieke regio richten?

De focus ligt op dit moment op Latijns-Amerika. Vooral vanwege de combinatie van een zeer actieve hernieuwbare energiemarkt (wind, zon, en waterkracht op kleine schaal) en het feit dat Oikocredit in deze regio de capaciteit heeft om nieuwe financieringsmogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.

In Latijns-Amerika hebben we dan ook onze eerste deal gesloten voor een project op het gebied van hernieuwbare energie: een waterkrachtcentrale in Peru.

Vervolgens gaan we in andere regio's op zoek naar on- en off-grid-projecten op het gebied van zonne-energie en bio-energie.