Geef engagement aan je spaargeld

Deze pagina geeft informatie over Oikocredit voor organisaties (vzw's, congregaties, parochies, ...)

Wij geloven in de kracht van mensen in het Zuiden en bouwen samen aan een duurzame toekomst.

Het idee voor Oikocredit ontstond tijdens een bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in 1968. Men wilde een ethisch beleggingsfonds dat vrede en rechtvaardigheid zou stimuleren.​ Droomt jouw organisatie van een rechtvaardige wereld? Ook je spaargeld kan daar verandering in brengen! Weten we waar ons geld aan het werk is? Waarvoor? Voor wie? Biedt het toekomstperspectief voor iedereen, in de hele wereld?

Onze oproep: geef engagement aan je spaargeld.

Is jouw organisatie al mee?

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen in de wereld.

laudato si.JPGGeïnspireerd door de encycliek Laudato Si' van Paus Franciscus in 2015, willen steeds meer christelijke organisaties en instellingen wereldwijd, hun geld niet langer investeren in fossiele energiesectoren, maar in economische activiteiten die de transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst helpen waarmaken. Die organisaties doen dit vanuit het besef dat ze de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor de schepping en daarbij zowel de roep van de aarde willen horen, als die van de arme.​

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) werden in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld om tegen 2030 te werken aan een betere wereld. 
Investeringen bij Oikocredit dragen bij aan verschillende doelstellingen. 

SDG-Dutch-Overview1.jpg

59 000 beleggers gingen je voor!

Marc Verdonck, financieel verantwoordelijke van de geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken in Sint-Niklaas getuigt: 
"Oikocredit is voor mij een zeer mooie vorm van hulp aan mensen in armoede, met een zeer groot potentieel aan mogelijkheden. Daarom durf ik elke parochie op haar verantwoordelijkheid wijzen om de zorg voor de armen in daden om te zetten. We kunnen niet anders, als we menen wat we zeggen… 
Een belegging bij Oikocredit heeft vele troeven. Ook al is er op een investering in aandelen geen kapitaalsgarantie, een betere spreiding van het risico is ondenkbaar. Het gaat vooral om kleine leningen, in tal van sectoren, gespreid over drie werelddelen. Hierdoor verdienen veel mensen een inkomen en worden voorzieningen in water en elektriciteit via zonnepanelen mogelijk. Boeren raken na een mislukte oogst terug van de grond dankzij een lening voor zaad of plantgoed.
Er zijn verschillende financiële voordelen en het kapitaal is maandelijks opvraagbaar. Je kan dus steeds jouw geld terugnemen indien nodig. De uiteindelijke vraag wordt dus: Wie doet beter? Niet twijfelen, DOEN!"

Geef engagement aan je spaargeld! 

Waarom beleggen? 
Onze missie: mensen met een laag inkomen bereiken en duurzame ontwikkeling bevorderen door middel van financiering en capaciteitsversterking. Beleggen bij Oikocredit staat gelijk aan duurzaam investeren: economisch rendabel én met een zeer groot sociaal en ecologisch rendement! Hier lees je meer over de goede redenen om bij Oikocredit te beleggen.

Risico’s?
Aan geld beleggen zijn altijd risico's verbonden. Lees over de risico's in de informatienota.

Hoe beleggen? 
Je investeert in aandelen met een waarde van € 50 per aandeel. Je aanvangsbelegging bedraagt minimaal € 50. Om te starten met beleggen als rechtspersoon vul je het formulier op onze website in. Meer info over investeren bij Oikocredit.

Wat is het resultaat? 
Sociale impact en een eerlijke financiële opbrengst!
Onze leningen, kapitaalinvesteringen en inspanningen op het vlak van capaciteitsopbouw dienen maar één enkel doel: een zo groot mogelijke sociale impact realiseren. Op deze pagina lees je meer over de sociale impact die we bereiken.
Daarnaast streven we naar een bescheiden lange termijn rendement voor de aandeelhouders.

De financiële voordelen voor rechtspersonen op een rijtje: 

  • aan de aandeelhouders wordt een dividend uitgekeerd
  • je betaalt geen kosten (instap, beheer, uitstap)
  • je geniet van regressieve roerende voorheffing op het dividend (30% -> 20 % na 2 jaar -> 15 % vanaf het vierde jaar)
  • er is een hoge liquiditeit: je kan gemakkelijk bijstorten of terugvragen

Ja, wij doen mee! 

Vul hier het formulier in en word aandeelhouder.