Onze doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie

Met de uitbouw van deze nieuwe pijler binnen onze werking, willen we eerst en vooral ons werk sterk laten aansluiten bij de resultaten van de VN Klimaattop in Parijs in 2015, maar eveneens bij andere initiatieven zoals de groeiende divestment movement of bij de christelijke initiatieven naar aanleiding van Laudato Si', de tweede encycliek van Paus Franciscus.

Heel concreet wil Oikocredit de volgende zaken bereiken: 

  • Tegen 2020 minstens 200 miljoen euro investeren in hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden hetzij 20% van onze totale projectportefeuille

  • Duurzaam investeren in een diversiteit van projecten in alle continenten: van alleenstaande zonne-energieprojecten tot grote windmolenparken

  • Onze investeringen in hernieuwbare energie moeten een sociale meerwaarde hebben voor kansarme groepen en economisch rendabel zijn.

  • De impact op het milieu is van het allergrootste belang en kan een reden zijn om niet te investeren

Focus op een hernieuwbaar energieproject


Volg ons op: