Onze doelstellingen

Waarom Hernieuwbare Energie bij Oikocredit?

Door te investeren in hernieuwbare energie wil Oikocredit helpen om kansarme regio’s in ontwikkelingslanden te voorzien van elektriciteit.

Triple bottom line

Onze strategie inzake hernieuwbare energie versterkt aldus onze ‘triple bottom line’ benadering: 

  • het heeft een positieve impact op het leven van kansarme mensen (People)
  • het komt ten goede aan het milieu (Planet)
  • het zijn een rendabele projecten (Profit).

Doelstellingen

Inzake hernieuwbare energie heeft Oikocredit zich ambitieuze doelstellingen voorgenomen.

Met de uitbouw van deze nieuwe pijler binnen onze werking, willen we eerst en vooral ons werk sterk laten aansluiten bij de resultaten van de UN Klimaattop te Parijs, maar eveneens bij andere initiatieven zoals de groeiende ‘CO2 Divestment movement’ of bij de christelijke initiatieven naar aanleiding van Laudato Si, de tweede encycliek van Paus Franciscus.

Heel concreet wil Oikocredit de volgende zaken bereiken: 

  • tegen 2020 minstens 200 miljoen euro investeren in hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden, hetzij 20% van onze totale projectportefeuille
  • We investeren in projecten wereldwijd, in alle continenten
  • Het kan gaan van kleinschalige alleenstaande zonne-energieprojecten tot grote windmolenparken
  • We investeren in een diversiteit van projecten : zon, wind, water, biomassa, verhoging van de efficiëntie,…
  • De impact op het milieu is van het allergrootste belang en kan een reden zijn om niet te investeren.
  • Alle investeringen in hernieuwbare energie komen ten goede van onze traditionele doelgroep van kansengroepen in ontwikkelingslanden
  • Onze investeringen in hernieuwbare energie moeten economisch rendabel zijn.

Focus op enkele hernieuwbare energie projecten

Volg ons op: