Algemene informatie

Onze planeet wordt bedreigd door menselijke activiteiten :

  • CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen is de grootste oorzaak van de globale opwarming
  • We stoten in toenemende mate meer CO2 uit dan de aarde kan absorberen
  • De CO2-niveaus zijn momenteel de hoogste sinds 650.000 jaar
  • 2000-2009 was het warmste decennium ooit gemeten
  • Na 2014 en 2015 was 2016 opnieuw een recordjaar inzake warmte
  • De zeespiegel is de voorbije 100 jaar met 21 cm gestegen, en dit is meer dan in 2000 jaar voordien
  • Gevolgen van de klimaatopwarming : toenemende droogtes, stormen en orkanen, bosbranden, verdwijnen van diersoorten,…

Anderzijds wordt het aantal mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit geraamd op meer dan een miljard. En het zijn juist de armste landen die een sterk toenemende behoefte hebben aan elektriciteit, om zo hun economische activiteiten te kunnen ontwikkelen. Tot op heden neemt hernieuwbare energie een veel te klein aandeel in, in deze groei.

(*) Renewable Energy Policy Network for the 21th Century, Global Status Report 2015


Volg ons op: