Een verhaal van licht en hoop

Een verhaal van licht en hoop

THRIV-12.jpg

Stelt u zich eens voor dat u het moet doen zonder elektriciteit: geen verlichting, geen stopcontacten voor huishoudapparaten,…

Dit is vandaag jammer genoeg nog steeds de realiteit voor meer dan 1 miljard mensen. Zonder elektriciteitsvoorziening zijn lot in eigen handen nemen en een betere toekomst voor zich uitbouwen, is zeer moeilijk. 

De heer Bukshapathy is een zelfstandig wever in het dorp Puttapaka in de Indiase staat Telangana. Mede dankzij uw belegging, kon Oikocredit hem helpen bij de uitbouw van zijn atelier.

Maar omdat er geen elektriciteit is in zijn dorp, moest hij vaak in het halfdonker werken, met petroleumlampen. Slecht voor zijn gezondheid, slecht voor het milieu, en bovendien een belemmering voor de kwaliteit van zijn stoffen.

Dankzij Oikocredit werd zijn atelier nu voorzien van krachtige lampen op zonne-energie. Nu kan hij veel nauwkeuriger werken, meer aandacht besteden aan zijn weefpatronen, en bovendien is het beter voor zijn gezondheid.

En ook voor die van u en van ons allemaal: gedaan met de uitstoot van CO2 door de petroleumlampen, wat ten goede komt van het klimaat wereldwijd.

Vorig jaar bereikte Oikocredit meer dan 50.000 gezinnen met projecten van hernieuwbare energie. Maar de noden zijn gigantisch. En de tijd tikt!

Daarom hebben we het ambitieuze plan opgevat om tegen eind 2016 niet minder dan 50 miljoen euro te investeren in projecten van hernieuwbare energie voor kansarmen in ontwikkelingslanden. Tegen 2020 zelfs zo’n € 300 miljoen.

Onze doelstellingen hernieuwbare energie

« terug