Alle aandacht gericht op koffie in Latijns-Amerika

Alle aandacht gericht op koffie in Latijns-Amerika

capucas-seasonal-worker.jpg

Seizoenswerker voor Cooperativa Cafetalera Capucas Limitada

05 maart 2014

Oikocredit focust op landbouw en steunt daarin de verschillende waardeketens, vooral dan koffie in Latijns-Amerika. Koffie staat voor ongeveer 36% van Oikocredit’s totale landbouwportefeuille in Latijns-Amerika, en is dan ook een belangrijke investeringssector in verschillende landen. Sinds eeuwen wordt er koffie verbouwd in Latijns-Amerika. De laatste tijd wordt deze sector getroffen door een schimmelziekte die zich snel verspreidt en een grote bedreiging vormt voor de koffieboeren. De schimmel veroorzaakt koffieroest en besmet de bladeren van de koffieplant. De bladeren vallen af en tasten de koffieboom aan.

In Latijns-Amerika zijn naar schatting 40 % van de koffievelden aangetast door roest; in Honduras, Costa Rica en Guatemala werd zelfs de noodtoestand afgekondigd omwille van de gevolgen voor de kwaliteit van de koffie en, vooral, voor het sociaaleconomische welzijn van de kleine koffieboeren. Omdat koffieroest zo hardnekkig is, zien vele producenten zich genoodzaakt hun velden te beplanten met koffieplanten die beter bestand zijn tegen koffieroest maar koffiebonen van mindere kwaliteit opleveren.

Cooperativa Cafetalera Capucas Limitada, beter bekend als Capucas, de koffieproducerende partner van Oikocredit in Honduras, werd ook met een dergelijk dilemma geconfronteerd. Capucas produceert en verhandelt zo'n 110.000 zakken groene koffie per jaar; 95% daarvan wordt rechtstreeks aan de Amerikaanse en Europese markt verkocht. Oikocredit kent sinds 2010 kredietlijnen toe aan Capucas om haar installaties te upgraden om zo aan de internationale vraag tegemoet te kunnen komen. Capucas besloot gespecialiseerde hoge kwaliteitskoffie te blijven produceren en, op die manier, de steun van haar klanten in de Verenigde Staten, in Europa en in Azië te behouden.

Oikocredit's manager voor Honduras, Gerardo López, verklaarde dat de beslissing van Capucas langere termijn-leningen voor gewasvernieuwing vergt, aangezien koffiestruiken pas na ongeveer drie jaar vruchten dragen. “Om koffieboeren zoals Capucas te helpen heeft Oikocredit zijn steunaanbod aangepast en de leningen aan sommige producenten herschikt,” zegt Gerardo. Oikocredit werkte ook samen met de internationale koffie-invoerder Sustainable Harvest en financierde aldus de organisatie van een reeks workshops en conferenties in Latijns-Amerika, gewijd aan roestbeheer en -controle. Verschillende partners van Oikocredit hebben een proactieve houding aangenomen en hun eigen roestbeheersprogramma's opgestart. Capucas organiseerde voor haar leden een programma waarbij zo'n 350 ha plantages werden vernieuwd en verleende de nodige fondsen, koffieplanten, landbouwinputs en technische bijstand aan de producenten. Als bewijs van solidariteit financierde Oikocredit bijna 60% van het programma van Capucas.

Koffieroest blijft weliswaar een ernstige bedreiging, maar toch zal Oikocredit verder steun verlenen aan de koffiewaardeketen en de partners voorzien van financiering, opleiding en technische bijstand. Capucas verwacht dat de boeren wier koffieplantages door koffieroest zijn aangetast hun productie volledig zullen herstellen binnen een periode van drie jaar, zoals dat ook het geval is voor vele andere partners van Oikocredit doorheen Latijns-Amerika.

« Terug