Jaarcijfers Oikocredit International laten veerkracht en solidariteit zien

Jaarcijfers Oikocredit International laten veerkracht en solidariteit zien

Jaarcijfers30 maart 2021

Oikocredit International heeft haar jaarresultaten voor 2020 gepubliceerd. Hoewel de gevolgen van de pandemie van het coronavirus (Covid-19) een invloed hadden op de inkomsten, de activa en de portefeuille van de coöperatie, is de operationele continuïteit verzekerd dankzij de loyaliteit van haar investeerders.

Kerncijfers

  • Netto geconsolideerd resultaat: verlies van € 22,2 miljoen (2019: € 14,3 miljoen)
  • Totale geconsolideerde activa: € 1.241,7 miljoen (2019: € 1.310,4 miljoen)
  • Totaal beschikbare middelen voor leningen en investeringen: 1.213,4 miljoen euro (2019: 1.271,2 miljoen euro)
  • Netto liquide middelen als % van de totale activa: 33,1% (2019: 19,6%)
  • Intrinsieke waarde per aandeel: 210,50 euro (2019: 214,41 euro)
  • Ontwikkelingsfinanciering: € 845,1 miljoen (2019: € 1.064,6 miljoen)
  • 136 partners ondersteund d.m.v. betalingsuitstel van leningen
  • 71 huidige en potentiële partners ondersteund door programma’s voor capaciteitsopbouw ter waarde van € 0,7 miljoen (2019: € 0,7 miljoen)
  • 58.400 beleggers wereldwijd wereldwijd (2019: 59.000)

Impact first: solidair met partners tijdens pandemie

Oikocredit International begon 2020 sterk, met goede financiële resultaten over 2019. De coronacrisis heeft de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert echter drastisch veranderd. Oikocredit heeft daarom proactief maatregelen genomen en gaf daarbij prioriteit aan het ondersteunen van haar 563 bestaande partners, het beheersen van risico's en het veiligstellen van de balans met hoge liquiditeit en strikte kostenbeheersing. De focus lag niet meer op groei en kredietverlening aan nieuwe partners is stopgezet totdat in het derde kwartaal van 2020 de eerste tekenen van herstel zichtbaar werden. De overgrote meerderheid van de investeerders is bij Oikocredit gebleven en met hun steun is de operationele continuïteit gewaarborgd. Niettemin hadden de financiële prestaties van Oikocredit in 2020 nog steeds te lijden onder de gevolgen van Covid-19 en de coöperatie noteerde een nettoverlies van 22,2 miljoen euro en een lichte daling van de geconsolideerde activa met 5,26% tot 1.241,7 miljoen euro.

Door het nemen van proactieve maatregelen konden de partnerorganisaties van Oikocredit blijven bijdragen aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van mensen met een laag inkomen in 63 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

De coöperatie heeft haar leden en beleggers ook regelmatig op de hoogte gehouden via de speciale webpagina www.oikocredit.coop/covid-19 en heeft bijzondere aandacht besteed voor het welzijn van haar werknemers. Dankzij de inzet en de reactiesnelheid van het personeel en de organisatorische herstructurering die in 2019 is doorgevoerd, kon Oikocredit ook snel en doeltreffend reageren op de gevolgen van de pandemie.

Ontwikkelingsfinanciering

Partners van Oikocredit waardeerden de ondersteuning van Oikocredit in het afgelopen jaar zeer. Zo konden partners extra trainingen volgen op het gebied van crisismanagement, deelnemen aan webinars om ervaringen met elkaar uit te wisselen, uitstel krijgen bij het terugbetalen van leningen, herfinanciering aanvragen indien dat nodig was en ontvingen partners praktische hulp door middel van het coronasolidariteitsfonds.

Oikocredits financieringsportefeuille bestaat uit leningen en equity-investeringen. Deze daalde van € 1.064,6 miljoen naar € 845,1 miljoen vanwege het tijdelijk stopzetten van kredietverlening aan nieuwe partners, een daling van de economische activiteiten bij bestaande partners en wisselkoerseffecten. De waardering van de euro (en in mindere mate de Amerikaanse dollar) ten opzichte van lokale valuta verminderde de totale waarde van de financieringsportefeuille in euro’s. De rentebaten daalden als gevolg van het inkrimpen van de portefeuille, uitstel voor het terugbetalen van leningen voor partners in nood en de gedaalde waarde (in euro's) van aflossingen in lokale valuta en in Amerikaanse dollar.

Hoewel binnen de portefeuille inclusieve financiering (microfinanciering) het onderdeel fintech (financiële technologie) groeide, daalde de totale portefeuille met meer dan 20% naar € 641,3 miljoen (2019: € 826,3 miljoen). De portefeuilles landbouw en duurzame energie daalden minder sterk. De portefeuille landbouw daalde naar € 148,7 miljoen (2019: € 172,3 miljoen). De portefeuille duurzame energie daalde naar € 45,7 miljoen (2019: € 52,1 miljoen).

Herstel

Tegen het einde van 2020 herstelde de portefeuille zich. Het percentage van Oikocredits uitstaande leningen met meer dan 90 dagen betalingsachterstand (PAR90)  is 5,8% (2019: 5,4%). Gedurende het jaar heeft Oikocredit betalingsuitstel verleend aan 136 partners, 108 partners waren in staat om de betalingen in de tweede helft van 2020 te hervatten.

Trouwe en solidaire investeerders

Oikocredit voelt zich gesteund door haar leden en investeerders die, ondanks de economische onzekerheid die werd veroorzaakt door de pandemie, betrokken bleven bij de coöperatie. Het totaalbedrag aan toevertrouwde middelen, inclusief instroom en uitstroom, daalde tot eind november 2020 licht met 2,3% tot € 1.104,1 miljoen. 
Op basis van de jaarcijfers over 2020 en de financiële vooruitzichten op middellange termijn, zal de Raad van Bestuur van Oikocredit, ondersteund door de Raad van Commissarissen, tijdens de algemene vergadering in juni 2021 een dividend voorstellen van 0%. Dit voorstel dient om het ledenkapitaal en de reserves van Oikocredit te beschermen, zodat na de coronapandemie bestaande en nieuwe partners op een duurzame manier ondersteund kunnen worden bij de wederopbouw van hun onderneming.

Vooruitblik: positief over de toekomst

Het is positief dat de eerste tekenen van herstel te zien zijn in sommige landen waar Oikocredit werkt. De afgelopen maanden is financiering van nieuwe partners daarom voorzichtig hervat. Oikocredit International verwacht daarom dat 2021, naast dat het een uitdagend jaar wordt, ook een jaar van herstel wordt.

De coöperatie werkt samen met alle belanghebbenden aan de voorbereiding van een nieuwe, gerichte meerjarenstrategie die in 2022 van start moet gaan. Juist omdat Oikocredit zo nauw in contact staat met haar partners, kan de coöperatie een bijdrage leveren aan het economische herstel in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En nu de pandemie leidt tot toenemende ongelijkheid tussen en binnen landen, blijft Oikocredits missie onverminderd van kracht: mensen en gemeenschappen met lage inkomens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven door middel van duurzame financiering en capaciteitsopbouw.

Thos Gieskes, directeur Oikocredit: “We zijn trots op de manier waarop onze partners zijn omgegaan met COVID-19 en op de solidariteit en steun die we hen konden bieden. We zijn onze leden en investeerders dankbaar voor hun jarenlange steun aan ons werk. Ik wil ook alle medewerkers bedanken voor het succesvol implementeren van het werken vanuit huis. Het afgelopen jaar was uitdagend en onvoorspelbaar, maar heeft ook nuttige inzichten voor de toekomst opgeleverd. Namelijk een hernieuwde vastberadenheid om deze crisis sterker en beter door te komen. Externe ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op onze ambities voor 2021 en van ons vragen er flexibel op te reageren, maar we kijken met vertrouwen vooruit. Zodat partners en hun eindklanten voorop blíjven staan bij alles wat Oikocredit doet."

Uitgebreidere informatie leest u in Oikocredits jaarverslag over 2020 (in het Engels). Blader online door het rapport of download het hier: Annual Report 2020

« Terug