“Tijdens de coronacrisis heeft Oikocredit zijn sociale missie meer dan ooit kunnen waarmaken.” De Tijd, 14 mei

“Tijdens de coronacrisis heeft Oikocredit zijn sociale missie meer dan ooit kunnen waarmaken.” De Tijd, 14 mei

citaat de tijd.jpg

In een artikel in De Tijd van 14 mei lezen we dat “van alle coöperatieve aandelen de microfinancierings- coöperaties het meest leden onder de coronacrisis. Maar ondanks lagere dividenden leidt de duurzame golf tot steeds meer coöperanten.” Dat is ook zo voor Oikocredit België. Ondanks de beperkingen die de veiligheidsmaatregelen door Corona ons voor de werking in België brachten, is er een mooie aangroei van kapitaal (+18%) en aantal aandeelhouders (+7%).

citaat de tijdVoor de werking in het Zuiden heeft de Coronacrisis grote gevolgen, maar het creëren van impact is steeds de belangrijkste doelstelling gebleven. De Tijd: “‘Tijdens de crisis heeft Oikocredit zijn sociale missie meer dan ooit kunnen waarmaken, door alle aandacht te laten gaan naar de ondersteuning van onze partners, onder meer door uitstel van terugbetaling te verlenen en ondersteuning te bieden waar nodig. Daartegenover staat dat de totale ontwikkelingsportefeuille kromp, en er aanzienlijke voorzieningen voor mogelijke verliezen werden aangelegd’, zegt Johan Elsen, directeur van Oikocredit België. ‘Het gevolg daarvan is dat er in 2020 een beperkt negatief financieel resultaat was, en er dus geen uitkering van een dividend mogelijk is.’ ” 

Op de algemene vergadering reageerde Vincent De Waele als ontslagnemend voorzitter daarop: “Niettegenstaande dat er geen dividend uitgekeerd wordt, ben ik ervan overtuigd dat onze sociale impact in de huidige situatie nog hoger is dan anders. Ondanks de negatieve financiële resultaten, is de return op het vlak van sociale impact zeer hoog.” 

Verder lezen we in De Tijd dat een lager dividend de duurzame spaarder niet deert. “Voor de meeste beleggers in microfinancieringsorganisaties is het dividend geen doorslaggevende factor. Ook de belastingvermindering van 5 procent die - onder bepaalde voorwaarden - aan een investering in die coöperaties verbonden is, is geen breekpunt, hoogstens mooi meegenomen bij de ondersteuning van jonge ondernemers in ontwikkelingslanden.”

Het volledige artikel dat verscheen in De Tijd van 14 mei kan je lezen op de website van De Tijd: https://www.tijd.be/netto/analyse/sparen-en-fondsen/lager-dividend-deert-duurzame-spaarder-niet/10304436.html 

« Terug