Veerkracht, moed en vertrouwen na een moeilijk jaar.

Veerkracht, moed en vertrouwen na een moeilijk jaar.

Thos Gieskes_web

Thos Gieskes, Managing Director at Oikocredit

2020 was een jaar vol beproevingen. Maar het toonde ons ook de veerkracht van Oikocredit, de moed van onze partners en het vertrouwen van onze investeerders. De directeur van Oikocredit International, Thos Gieskes, blikt terug op een van de meest uitdagende jaren in de geschiedenis van onze coöperatie en denkt na over wat 2021 ons kan brengen.

Het afgelopen jaar werd de wereld geconfronteerd met de onvoorziene uitdaging van de coronavirus-pandemie en de gevolgen daarvan. Ongeveer 1,5 miljoen mensen over de hele wereld zijn gestorven aan Covid-19. Miljoenen anderen hebben te maken gekregen met ziekte, afscheid van een dierbare, verminderde sociale contacten, verlies van bestaansmiddelen, en alle ellende en angst die daarmee gepaard gaan. Het virus heeft naar schatting 100 miljoen mensen in extreme armoede gestort. Enorme aantallen gezondheidswerkers en andere hulpverleners hebben enorme offers gebracht om levens te redden, mensen in nood te verzorgen en de samenleving draaiende te houden. We denken vaak aan al deze mensen.

Bij Oikocredit kunnen we trots zijn op de manier waarop onze partnerorganisaties en wijzelf de pandemie het hoofd hebben geboden, zij aan zij werkend in solidariteit. We hebben vanaf het begin steun geboden en zullen er ook blijven voor onze partners. Vele van hen werken nauw samen met mensen met een laag inkomen in enkele van de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Nog steeds hebben ze hulp en ondersteuning nodig.

Voorbeelden van de steun aan onze partners dit jaar waren onder meer het onderhouden van nauwe contacten om inzicht te krijgen in hun behoeften en zorgen, partners de mogelijkheid bieden om terugbetalingen uit te stellen en te herschikken, en in sommige gevallen het verstrekken van extra financiële middelen ondanks de toegenomen risico's. We hebben advies gegeven over bedrijfscontinuïteit, cashflow, gezondheid en veiligheid, naleving van overheidsvoorschriften, en risico- en scenarioplanning. Wij hebben onze programma's voor capaciteitsopbouw aangepast om te kunnen functioneren met vrijwel geen fysieke ontmoetingen. We hebben partners samengebracht via webinars en online ontmoetingen om ervaringen en strategieën uit te wisselen. En we hebben ons coronavirus-solidariteitsfonds gebruikt om financiële steun te verlenen voor crisisbeheer, opleiding in sensibilisatie, en de kosten van gezondheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen.

ADVA-NG-03.jpg

Meer over hoe we onze aanpak als reactie op de pandemie hebben aangepast en toch koersvast zijn gebleven, is te vinden in ons recente Impact Report 2020: Duurzaamheid en solidariteit.

De veiligheid en het welzijn van Oikocredit-medewerkers wereldwijd waren ook een belangrijke prioriteit. Dankzij onze interne herstructurering in 2019 zijn we nu beter in staat om op afstand en online te werken, zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie die het resultaat is van een frequente en goed georganiseerde dialoog tussen collega's en partners. Ik moet mijn collega's lof toezwaaien voor hun inzet en flexibiliteit, ondanks alle problemen en onzekerheid die de pandemie heeft veroorzaakt.

Dit ongewone jaar heeft ons ook een aantal nuttige lessen voor de toekomst aangereikt en de lens waardoor we naar het leven en naar de planeet kijken opgeschoond. Voor Oikocredit betekent dit een hernieuwde vastberadenheid om er sterker en beter uit te komen. Als impactinvesteerder en wereldwijde coöperatie zullen we onze missie niet verzwakken: duurzame financiering en capaciteitsopbouw gebruiken om de ontwikkeling van gemeenschappen met lage inkomens te versterken en mensen in de marge van de samenleving te helpen hun levenskwaliteit te verbeteren.

We begrijpen dat 2020 ook moeilijk is geweest voor onze investeerders, van wie velen op de een of andere manier persoonlijk door de crisis zijn getroffen. We kunnen u - als investeerder van Oikocredit - niet genoeg bedanken voor uw trouw en uw blijvend vertrouwen in ons werk, ondanks de huidige onzekerheden. Het feit dat onze investeerders bij ons zijn gebleven, is een teken dat we moeten doorzetten. Dat heeft ons gesteund en geïnspireerd om veerkrachtig te reageren op de crisis die veel van onze partners zo hard heeft getroffen en, zij het in mindere mate, onze eigen organisatie en mensen.

Als we vooruitkijken naar 2021, weten we dat het komende jaar uitdagend zal blijven. Voor Oikocredit, voor onze partners en hun klanten, voor de bredere gemeenschappen van sociale investeringen en sociale ontwikkeling, en voor het grootste deel van de wereldbevolking. Er zijn tekenen van herstel in de landen waar we werken, en de afgelopen maanden hebben we de financiering van nieuwe partners hervat. Maar we moeten ook rekening houden met vertragingen en tegenslagen. Samen met onze stakeholders werken we momenteel aan een nieuwe doelgerichte strategie, die we in 2022 zullen lanceren. We onderzoeken samen onze langetermijnvisie, ons doel, onze manier om verandering te bereiken en onze strategische keuzes om de overgang naar een meer rechtvaardige, eerlijke en duurzame toekomst te ondersteunen. Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat Oikocredit werd opgericht, in november 1975, en nog steeds gaan we door waar mensen ons nodig hebben. Onze missie is belangrijker dan ooit. En onze vastberadenheid om constructief met anderen samen te werken is nog steeds even groot.

« Terug