Financiële evolutie en Covid-19

Financiële evolutie en Covid-19

01 oktober 2020

De effecten van het coronavirus zijn over de hele wereld te zien, vooral in gemeenschappen met een laag inkomen. Ook Oikocredit en haar partnerorganisaties hebben veel van de kracht van de Covid-19-pandemie en de economische gevolgen ervan ondervonden. Lees hier een overzicht van de financiële evolutie en wat we doen om onze partners te ondersteunen.

Op de buitengewone algemene vergadering werd een overzicht gegeven van de financiële evolutie en de gevolgen van Covid-19.
U kan deze presentatie hier bekijken. 

Een overzicht voor Oikocredit België

Wij willen onze aandeelhouders graag bedanken voor hun trouw. Op 30 juni telden we 1.348 aandeelhouders. Dat betekent dat we in de eerste helft van 2020 netto 31 nieuwe aandeelhouders mochten verwelkomen!

Op onze oproep aan de aandeelhouders om het dividend over 2019 te schenken of te investeren in nieuwe aandelen, werd zeer positief gereageerd. Daarnaast zijn er geen plotse terugnamen, integendeel. We zijn gestart met een meer actieve benadering van instellingen, verenigingen en vzw’s die hun gelden aan Oikocredit willen toevertrouwen. Over de eerste acht maanden hebben we daardoor heel wat nieuw kapitaal aangetrokken.

Door de speciale situatie waar de Covid-19-pandemie ons in bracht, hebben we ons budget voor 2020 aangepast aan de nieuwe realiteit. Het jaarverlies zal in de tweede jaarhelft ongeveer even groot zijn als in het eerste semester. Maar zelfs dan blijven onze reserves comfortabel, ze bedragen 150% van onze jaarlijkse werkingskosten. 

Ook Oikocredit internationaal heeft haar verwachtingen en strategie moeten aanpassen. 

Onmiddellijk na het begin van de corona crisis werd beslist om alle nieuwe en verwachte dossiers stop te zetten en alles in te zetten op de ondersteuning van de bestaande cliënten. 

Hierbij heeft Oikocredit aan heel wat van haar partners een betalingsuitstel verleend van 3, 6 of zelfs 9 maanden. Daarom sluit Oikocredit de eerste jaarhelft af met een belangrijk verlies. Dankzij een stevige kapitaalbuffer blijven de solvabiliteit en de kapitaalssituatie van Oikocredit overeind. Maar op basis van de resultaten van dit jaar kan geen dividend van Oikocredit Internationaal verwacht worden in 2021. Vandaag is het belangrijk om voorrang te geven aan het weer opbouwen van een stevige kapitaalbuffer.

Wij gaan er dus van uit dat op de volgende algemene vergadering voorgesteld zal worden om ook voor Oikocredit België in 2021 geen dividend uit te keren. We vinden het hierbij belangrijk om onze bestaande en nieuwe aandeelhouders te informeren over de noodzaak om onze partners in andere continenten te blijven steunen.
We geloven dat onze aandeelhouders zich met ons willen inzetten om, met behoud van de waarde van hun inleg, onze partners ook door deze crisistijd te blijven bijstaan. 

In onderstaand filmpje ziet u een fragment van een interview met Ging Ledesma, Director of Social Performance Innovation bij Oikocredit International. Eerder in het interview vertelt Ging over het feit dat geen veldbezoeken mogelijk zijn en dus alles van op afstand moet. Daarom zijn er veel telefonische contacten en werden er al verschillende webinars georganiseerd. Deze gingen bijvoorbeeld over stress testing, scenario building, business continuity plans, liquidity analyses. In wat volgt vertelt ze nog meer over wat Oikocredit doet om mensen in ontwikkelingslanden tijdens deze pandemie te steunen.

Om het filmpje goed te kunnen begrijpen, raden we aan om de ondertiteling aan te zetten en via de instellingen in het videovenster de ondertiteling automatisch te laten vertalen naar het Nederlands. 

« Terug